Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc đẩy mạnh phòng chống tác hại thuốc lá

Ban Chỉ đạo PCTHTL tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, cũng như toàn thể nhân dân trong việc PCTHTL.

Ảnh minh họa

Nhằm từng bước giảm số người hút thuốc lá, xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, Ban Chỉ đạo PCTHTL đã thành lập, duy trì và nhân rộng mô hình “Môi trường không khói thuốc lá” tại các cơ quan hành chính, trường học, cơ sở y tế. Huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đã từng bước kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) và đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân về tác hại thuốc lá.

Nguyễn Thị Thanh Tâm, Trưởng Phòng Y tế, Phó trưởng Ban thường trực BCĐ Phòng, chống tác hại của thuốc lá huyện Yên Lạc cho biết: Những năm qua, việc thực hiện công tác PCTHT gắn với Chỉ thị 11 của BTV Tỉnh ủy được các cơ quan, đơn vị và nhân dân thực hiện nghiêm túc, đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhiều người đã nhận thức rõ về tác hại của việc hút thuốc lá đến sức khỏe, kinh tế của bản thân và gia đình, từ đó quyết tâm từ bỏ thuốc lá. Hiện nay, tại các đám hiếu, hỉ, mừng thọ, lễ kỷ niệm... không có tình trạng bày và mời khách thuốc lá. Tại các cơ sở y tế, trường học, trụ sở cơ quan, đơn vị đều được treo biển cấm hút thuốc lá...

Các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng như: Treo pano, áp phích, mít tinh, diễu hành, cấp phát tờ rơi, tờ gấp... được các đơn vị trong huyện thực hiện thường xuyên nhằm đưa Luật PCTHTL đi vào cuộc sống.

 
K.Ngọc
Chủ đề :
 
List comment