Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Trong đó, việc triển khai các mô hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Phú Yên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chú trọng quan tâm chỉ đạo thực hiện.
Xuất phát từ thực tiễn triển khai việc học tập và làm theo tấm gương của Bác có hiệu quả ở hai huyện miền núi của tỉnh là Sông Hinh và Sơn Hòa, ngày 14/02/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 68-KH/TU về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”. Đây là một mô hình mới, được triển khai trong toàn tỉnh, vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định việc huy động công sức, trí tuệ của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh sẽ góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, trọng tâm là giúp các xã, thôn (buôn) còn khó khăn và hộ nghèo vươn lên, vượt khó, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh. Do đó, từng cấp ủy đảng, từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch, cử cán bộ trực tiếp làm việc với địa phương (xã, thôn, buôn khó khăn) và thâm nhập, nắm tình hình cụ thể từng hộ nghèo, hộ còn khó khăn để có nội dung và hình thức giúp đỡ một cách thiết thực, hiệu quả. 

Với mô hình này, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đã ký cam kết giúp đỡ 62 xã (19 xã miền núi đặc biệt khó khăn, 16 xã bãi ngang ven biển còn nhiều khó khăn, 27 xã nghèo còn khó khăn), các huyện, thị, thành phố đã phân công giúp đỡ 61 thôn với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, phù hợp với thế mạnh của mỗi cơ quan, đơn vị nhất là đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của địa phương, cơ sở như hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công tác, xây dựng tủ sách pháp luật, làm đường liên thôn, chỉnh trang và hỗ trợ thiết bị cho các trạm y tế xã, các trường học, trụ sở thôn (buôn), làm đèn chiếu sáng đường quê, tuyên truyền, tư vấn pháp luật, xây dựng sân bóng đá, bóng chuyền, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc, thăm hỏi, trao quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo...

Chú trọng công tác xây dựng điển hình, phát hiện, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiên tiến, những cách làm hay, sáng kiến tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời biểu dương, động viên những nhân tố tích cực, đồng thời phê phán, ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực, lệch lạc, nói không đi đôi với làm, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương, đến nay, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa rộng rãi và đi vào chiều sâu. Các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh đã kịp thời xây dựng chuyên trang, chuyên mục về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với các chuyên mục xây dựng Đảng, góp phần đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người đến với đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, giúp Ban Thường vụ các cấp ủy và lãnh đạo các ngành phát hiện, nhân rộng các tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Sau hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị 03, có thể khẳng định tính đúng đắn, phù hợp của việc “làm theo” trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng việc triển khai các mô hình thực hiện trên địa bàn tỉnh thời gian qua, bởi hầu hết các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã nhận thức được mục đích, ý nghĩa của việc triển khai thực hiện các mô hình phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị đang đặt ra hiện nay nên tích cực hưởng ứng. Đồng thời, thông qua các mô hình, đã góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị các cấp, nhất là ở cơ sở trong quá trình triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành. Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, từng tổ chức, cơ quan, cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình với nhân dân, với Đảng, tạo chuyển biến tích cực trong mọi mặt công tác và rèn luyên đạo đức, tác phong, lối sống, góp phần làm cho Đảng gắn bó mật thiết hơn với nhân dân, củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Đảng.

 
Kim Thoa
Chủ đề :
 
List comment
 
 
Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 cho 4 công trình khoa học xuất sắc​
icon

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), sáng 17/5/2019 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ Trao tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019.

 
 
Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc đẩy mạnh phòng chống tác hại thuốc lá
icon

Ban Chỉ đạo PCTHTL tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, cũng như toàn thể nhân dân trong việc PCTHTL.