Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Vừa qua, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng - ảnh 1

Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hưng Yên Hoàng Văn Thụ

Đây là hoạt động thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 21/4/2016 của Tỉnh ủy Hưng Yên về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 13-KH/ĐUK ngày 08/7/2016 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hưng Yên về học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch số 73-KH/CB.CTHA ngày 15/7/2016 của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hưng Yên về tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tham dự Hội nghị có ông Hoàng Văn Thụ - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh; đồng chí Hoàng Thế Anh, Nguyễn Tuấn Khanh Phó Cục trưởng cùng toàn thể các đồng chí đảng viên, công chức và người lao động trong Cục. 

Hội nghị được nghe đồng chí Vũ Hoàng Thụ - Bí Thư Chi bộ quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011 - 2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986 - 2016); Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 

 Sau phần quán triệt Nghị quyết, đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Phó Bí thư Chi bộ thông qua dự thảo Chương trình hành động của Chi bộ về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Chương trình hành động đã đặt ra 08 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đề nghị tập thể nghiên cứu, đóng góp. Trong đó, đề nghị Chính quyền chủ động xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao và tích cực triển khai, quán triệt thực hiện ở cơ quan, đơn vị.

 Thông qua việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc làn thứ XII của Đảng đã giúp các đồng chí đảng viên, công chức, người lao động nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đồng thời sau Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng, đồng chí Bí thư yêu cầu mỗi một đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan thực hiện viết bài thu hoạch tự liên hệ sát với thực tiễn và thiết thực với hoạt động công tác Thi hành án dân sự hiện nay và trách nhiệm của mỗi cá nhân thể hiện tính nghiêm túc, trách nhiệm, thống nhất ý chí và hành động để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng.

N. Huyền
Chủ đề :
 
List comment
 
Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 cho 4 công trình khoa học xuất sắc​
icon

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), sáng 17/5/2019 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ Trao tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019.

 
Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc đẩy mạnh phòng chống tác hại thuốc lá
icon

Ban Chỉ đạo PCTHTL tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, cũng như toàn thể nhân dân trong việc PCTHTL.