Hà Nội phê duyệt tổng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2019

Sáng nay (5/12), ngày làm việc thứ hai Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2019 với tỷ lệ tán thành đạt 100% đại biểu có mặt.

HĐND TP Hà Nội vừa phê duyệt tổng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2019

Theo Nghị quyết được thông qua, biên chế hành chính  cho các cơ quan của thành phố, quận, huyện, thị xã là 9.906, trong đó biên chế công chức là 8.227 (gồm dự phòng 17 biên chế) và  1.437 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và 242 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo định mức.

Biên chế sự nghiệp là 143.969 biên chế, trong đó biên chế viên chức là 123.765 biên chế (gồm dự phòng 17 biên chế); 12.274 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và  8.930 lao động hợp đồng theo định mức.

HĐND TP giao UBND TP trong năm 2019 nếu có phát sinh (tăng hoặc giảm) so với Nghị quyết HĐND TP về biên chế hành chính, sự nghiệp,  UBND TP thống nhất với Thường trực  HĐND TP trước khi thực hiện và báo cáo HĐND TP vào kỳ họp trong năm 2019.

UBND TP xây dựng cơ chế, định  mức khoán chi thường xuyên, thực hiện thí điểm chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị của Thành phố;

 

Tăng cường thanh, kiểm tra về quản lý bộ máy, biên chế, chế độ chính sách của cơ quan, đơn vị; việc chấp hành công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trong báo cáo thẩm tra, ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng Ban Pháp chế nêu Ban cơ bản thống nhất với nội dung, giải pháp do UBND TP trình và đề nghị UBND TP lưu ý thực hiện tổng biên chế hành chính, sự nghiệp đúng số giao theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ và theo Nghị quyết của HĐND TP.

Ông Nam cũng đề nghị UBND TP chỉ đạo các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị thực hiện nghiêm và không được tự ý ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn. “Trong năm 2019 phải xây dựng kế hoạch xử lý dứt điểm 242 lao động hợp đồng theo chỉ tiêu của lực lượng Thanh tra xây dựng cũ, nay đã chuyển giao về UBND các quận, huyện, thị xã”, ông Nam nói.

N. Huyền
Chủ đề :
 
List comment
 
 
Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 cho 4 công trình khoa học xuất sắc​
icon

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), sáng 17/5/2019 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ Trao tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019.

 
 
Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc đẩy mạnh phòng chống tác hại thuốc lá
icon

Ban Chỉ đạo PCTHTL tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, cũng như toàn thể nhân dân trong việc PCTHTL.