“Giá điện không tăng 8,36% như EVN công bố”: Chủ tịch HĐTV EVN nói gì?

Thảo luận tại tổ vào sáng 22/5, ĐB Lê Thu Hà (Lào Cai) cho rằng, 'thực tế giá điện không tăng 8,36% như EVN công bố' và dẫn số liệu tham khảo từ chuyên gia kinh tế.

Thực tế giá điện không tăng 8,36% như EVN công bố

Theo đó, bà Hà nói “người tiêu dùng ở bậc 6 (từ 401kWh trở lên) phải trả đến 2.927 đồng cho 1kWh. Mức này tăng đến 189% so với giá cơ sở (1.549 đồng), và tăng đến 15% so với bậc 6 trước khi chưa tăng giá - không phải là 8,37% như EVN đệ trình để Chính phủ thông qua cho bậc 6.

Đại biểu Lê Thu Hà (Lào Cai)

Đối với bậc 3 (101-200kWh), theo EVN là phổ cập, thì mức giá mới 2.014 đồng sẽ có sự gia tăng lên 130% so với mức cơ sở (1.549 đồng), hơn 10% so với giá cũ 1.858 đồng, khác với 8,4% mà EVN thông báo.

Tương tự, sự gia tăng giá điện ở bậc 4 (201-300kWh) là 12,7% và ở bậc 5 (301-400kWh) là 14,2%. Như vậy thực chất mức tăng mới là 10%, 12,7%, 14,2% và 15%, khác với 8,33-8,4% trong đề xuất trình Chính phủ phê duyệt”.

Các bậc thang ĐBQH đưa ra không đúng

Trước ý kiến này, chiều cùng ngày, ĐB Dương Quang Thành, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho rằng, ông đã nắm được thông tin được đại biểu Quốc hội Lê Thu Hà đưa ra về cách tính giá điện.

“Các bậc thang đại biểu Quốc hội đưa ra tính toán không đúng", ông Thành nói.

Đại biểu Dương Quang Thành

Ông Thành nêu rõ, việc tính toán tăng giá như thế nào, mức độ phần trăm mà EVN đưa ra hoàn toàn chính xác. "So sánh trước khi tăng giá và sau khi tăng giá với từng bậc thang một mà EVN đưa ra chính xác, đồng thời đều tăng từ 8,3 - 8,4%", ông Thành nhấn mạnh.

 

Chủ tịch EVN thông tin, các số liệu được nữ đại biểu đưa ra không nằm trong biểu giá được Chính phủ quy định.

Đối với câu hỏi "thông tin đại biểu đưa ra không chính xác, vậy EVN và cá nhân ông có gặp đại biểu để trao đổi rõ hay không?", ông Thành cho biết, đã yêu cầu bên điện lực giải thích rõ cho các đại biểu Quốc hội trước khi các đoàn đi họp.

"Tôi sẽ kiểm tra lại thông tin này. Nếu điện lực chưa thông tin rõ cho các đoàn ĐBQH, tôi sẽ yêu cầu làm rõ hơn và có bảng tính toán cụ thể để đại biểu hiểu hơn so sánh biểu giá điện trước và sau tăng giá", ông Thành thông tin thêm.

Về ý kiến của ĐBQH đưa ra nên gộp bậc thang tính điện vào, ông Thành nói đã trả lời và phải nghiên cứu từ cơ sở thực tế, tính toán.

"Tôi đang yêu cầu tập hợp lại các số lượng, tỷ lệ khách hàng cũng như giá trị chi phí khách hàng trả từng bậc thang để cân đối cụ thể. Chiều mai Cục Điều tiết Điện lực sẽ họp cùng EVN vấn đề này", Chủ tịch EVN nói thêm.

Chủ tịch EVN khẳng định, đang làm đúng theo lộ trình của Thủ tướng, Chính phủ về tăng giá điện.

Cũng theo Chủ tịch EVN, năm 2017, kiểm toán đã vào kiểm toán về giá điện và không có sai phạm. "Nay ĐBQH đề nghị kiểm toán Nhà nước vào kiểm toàn về giá điện thì tôi nghĩ kiểm toán là vấn đề tốt. Đoàn kiểm tra của Thanh tra Chính phủ, các Bộ Công Thương, Tài chính và các cơ quan vào kiểm tra giá điện đã làm việc với EVN. Chúng tôi đã cung cấp đầy đủ tài liệu với Đoàn Kiểm tra", ông Thành khẳng định.

N. Huyền
 
List comment