Đồng Nai: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị

Đầu tháng 11/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Thống Nhất đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường.

Ảnh minh họa

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 127-KH/TU, ngày 14/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế, đầu tháng 11/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Thống Nhất đã xây dựng kế hoạch thực hiện với mục đích:

Nâng cao nhận thức, ý thức hành động và xác định trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, công bằng; khuyến khích, huy động mọi nguồn lực trong xã hội đầu tư, kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, tạo điều kiện cho các chủ thể kinh tế phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm giàu chính đáng, thúc đẩy kinh tế của huyện phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, đảm bảo tăng trưởng kinh tế gắn liền với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, phát triển văn hóa và bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Ban Thường vụ Huyện ủy Thống Nhất yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò giám sát, làm chủ của nhân dân, cùng tham gia thực hiện đồng bộ, đầy đủ cơ chế, chính sách, pháp luật nhà nước, đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước.

Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 127-KH/TU, ngày 14/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế phải được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả, phù hợp với từng đơn vị, địa phương.

Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Thống Nhất đề ra 4 giải pháp để thực hiện:

Đổi mới nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế.

 

Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân về nội dung cơ bản của Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 127-KH/TU, ngày 14/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế….   

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện về an ninh quốc gia trên lĩnh vực kinh tế

Tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của chính quyền các cấp trong phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện từng địa phương và đảm bảo an ninh trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn huyện…

Tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững; tăng cường khả năng tự chủ sản xuất trong nước, nâng cao năng lực quản lý, khả năng cạnh tranh, không ngừng sáng tạo, đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường…

Chủ động phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế

Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp, phát sinh trên lĩnh vực an ninh kinh tế. Nâng cao cảnh giác, có biện pháp phù hợp bảo đảm ngăn chặn, phòng ngừa, không để các thế lực thù địch và tội phạm kinh tế xâm nhập vào các mạng nội bộ, chiếm quyền điều hành, gây thiệt hại về kinh tế, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội, lợi dụng đầu tư, hợp tác kinh tế để gây sức ép tác động chuyển hóa chính trị, xâm phạm lợi ích quốc gia – dân tộc và an ninh quốc gia.

Phòng ngừa, giải quyết kịp thời từ cơ sở, không để lây lan các vấn đề bức xúc nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các vụ khiếu kiện tụ tập đông người, đình công, lãn công, kiên quyết không để đối tượng, phần tử xấu lợi dụng kích động để phát sinh “điểm nóng” gây bất ổn về an ninh, trật tự…

Uyên Châu
Chủ đề :
 
List comment
 
 
Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 cho 4 công trình khoa học xuất sắc​
icon

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), sáng 17/5/2019 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ Trao tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019.

 
 
Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc đẩy mạnh phòng chống tác hại thuốc lá
icon

Ban Chỉ đạo PCTHTL tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, cũng như toàn thể nhân dân trong việc PCTHTL.