Đắk Nông: Kỷ luật và đề nghị kỷ luật hàng loạt lãnh đạo cấp sở, huyện

Theo thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông, trong 2 ngày 16 và 17/5/2018, tại kỳ họp thứ 21, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông đã kỷ luật và đề nghị kỷ luật hàng loạt cán bộ lãnh đạo cấp huyện.

Khu đất rừng mà gia đình ông K'Bốt nhận khoán bị cạo trắng

Theo đó, đề nghị thi hành kỷ luật ông Trần Đình Mạnh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; nguyên Bí thư huyện ủy Tuy Đức.

UBKT tỉnh ủy nhận định, với trách nhiệm là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức (nhiệm kỳ 2008-2013, nhiệm kỳ 2013-2015), ông Trần Đình Mạnh có khuyết điểm, vi phạm: Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và để nhiều cán bộ cấp phó, cấp dưới của mình vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai; để cho cán bộ cấp dưới làm sai trong việc hợp thức hóa hồ sơ để vợ mình nhận chuyển nhượng từ người khác và được cấp 4 GCNQSDĐ (15,7 ha) từ diện tích đất mà gia đình ông thuê của Nhà nước; thiếu gương mẫu, có biểu hiện vun vén cho gia đình trong việc bổ nhiệm con và em ruột khi chưa đủ điều kiện tiêu chuẩn chức danh cán bộ và trình tự, thủ tục bổ nhiệm theo quy định; có biểu hiện lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong việc cho chủ trương, quyết định đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn đi ngang qua đất chỉ có 03 hộ dân canh tác, trong đó có đất gia đình ông Mạnh dẫn đến hiệu quả không cao, gây thất thoát tài sản của Nhà nước, gây bất bình trong nhân dân.

Xét tính chất, mức độ và nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy vi phạm của ông Trần Đình Mạnh là rất nghiêm trọng, làm mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Do đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật nghiêm khắc đối với ông Trần Đình Mạnh theo quy định.

UBKT tỉnh ủy đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông K'Bốt, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Tuy Đức.

Theo UBKT tỉnh ủy thì ông K’Bốt đã thiếu gương mẫu, chưa thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ cấp ủy viên trong việc cùng gia đình nhận giao khoán quản lý bảo vệ rừng theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP, ngày 8/11/2005 của Chính phủ không đúng đối tượng; thực hiện không đúng hợp đồng; quản lý, bảo vệ không tốt để mất diện tích rừng được giao tại xã Đắk Ngo huyện Tuy Đức; chuyển diện tích rừng bị phá sang trồng cây cao su, nhưng không phối hợp với đơn vị chủ rừng thực hiện đúng quy trình chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp theo quy định. Vi phạm của ông K’Bốt đến mức phải thi hành kỷ luật, căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật theo quy định và thực hiện việc bồi thường thiệt hại theo hợp đồng giao khoán.

Đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Đoàn Văn Quỳnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Nội vụ.

Trong kết luận của UBKT tỉnh ủy thì ông Đoàn Văn Quỳnh thiếu gương mẫu, thực hiện chưa tốt nhiệm vụ cán bộ, đảng viên trong việc cùng gia đình nhận giao khoán quản lý bảo vệ rừng theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP, ngày 8/11/2005 của Chính phủ không đúng đối tượng; thực hiện không đúng hợp đồng; quản lý, bảo vệ không tốt để mất diện tích rừng được giao tại xã Quảng trực huyện Tuy Đức; chuyển diện tích rừng bị phá sang trồng cây Cao su, nhưng không phối hợp với đơn vị chủ rừng thực hiện đúng quy trình chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp theo quy định. Vi phạm của ông Đoàn Văn Quỳnh đến mức phải thi hành kỷ luật, căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật theo quy định và thực hiện việc bồi thường thiệt hại theo hợp đồng giao khoán.

 

Thi hành kỷ luật ông Nguyễn Ngọc Long, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức Với vai trò, trách nhiệm là Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện, từ tháng 01/2007 - 8/2014; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức, từ tháng 8/2014 - 4/2018, ông Nguyễn Ngọc Long có khuyết điểm, vi phạm: ký quyết định cấp GCNQSDĐ đất ở nông thôn khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất; có trách nhiệm liên đới trong việc để nhiều cán bộ cấp dưới vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai do mình phụ trách; ký bổ nhiệm một số cán bộ chưa đủ điều kiện tiêu chuẩn chức danh cán bộ và trình tự, thủ tục bổ nhiệm theo quy định, trong đó có trường hợp bổ nhiệm là em ruột; thực hiện không nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND huyện Tuy Đức dẫn đến ký ban hành văn bản không đúng thủ tục, trình tự và thẩm quyền.

Vi phạm của ông Nguyễn Ngọc Long là nghiêm trọng đến mức phải thi hành kỷ luật, căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo.

Thi hành kỷ luật ông Phạm Ngọc Kha, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuy Đức.

Với trách nhiệm là Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (giai đoạn 2007-2013), ông Phạm Ngọc Kha có một số khuyết điểm, vi phạm quy định trong quản lý đất đai: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nông thôn khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất; cấp trên đất có nguồn gốc do nhà nước quản lý; cấp cho một số hộ gia đình tại Bon Philte 1, xã Đắk Ngo và Bon Bu Brăng, bon Bu Krăk, bon Bu Sop, thôn 4 xã Quảng Trực trước khi UBND tỉnh Đăk Nông ban hành Kế hoạch số 437/KH-UBND, ngày 10/10/2014.

Vi phạm của ông Phạm Ngọc Kha là nghiêm trọng đến mức phải thi hành kỷ luật, căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo.

Thi hành kỷ luật đối với ông Dương Văn Tâm, Huyện ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuy Đức Với trách nhiệm là Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy từ 01/2007 đến tháng 05/2015, ông Dương Văn Tâm có vi phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, dẫn đến tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Đức bổ nhiệm 05 trường hợp không đúng quy định: Bổ nhiệm chưa đủ thời gian thâm niên công tác; chưa có bằng Trung cấp lý luận chính trị; chưa giữ ngạch chuyên viên; chưa được quy hoạch; trình tự, thủ tục bổ nhiệm không đảm bảo theo quy định.

Ông Dương Văn Tâm thực hiện không tốt trách nhiệm của mình trong việc không kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy cụ thể hóa Quy chế bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Huyện ủy quản lý theo quy định tại Quyết định số 838-QĐ/TU, ngày 18/9/2008 của Tỉnh ủy Đắk Nông về ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ dẫn đến nhiều trường hợp bổ nhiệm cán bộ sai về quy trình, thủ tục và không đảm bảo về tiêu chuẩn cán bộ.

Vi phạm của ông Dương Văn Tâm đến mức phải thi hành kỷ luật, căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách

Sông Cài
Chủ đề :
 
List comment
 
Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 cho 4 công trình khoa học xuất sắc​
icon

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), sáng 17/5/2019 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ Trao tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019.

 
Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc đẩy mạnh phòng chống tác hại thuốc lá
icon

Ban Chỉ đạo PCTHTL tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, cũng như toàn thể nhân dân trong việc PCTHTL.