Đà Nẵng: Tỉ lệ lãnh đạo cao so với người làm chuyên môn trong đơn vị SNCL

Theo Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng, tỉ lệ lãnh đạo, quản lý, người làm gián tiếp ở các đơn vị sự nghiệp công lập của TP còn cao, dẫn đến thiếu nguồn lực làm chuyên môn, tác nghiệp trực tiếp nên vẫn còn tình trạng hợp đồng lao động để làm nhiệm vụ này!

Ngày 4/12, ông Phan Thanh Long, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng cho hay vừa có báo cáo số 183/BC-ĐGS về kết quả giám sát tình hình sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động, thực hiện Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) thuộc các sở, ngành trên địa bàn TP (trừ đơn vị SNCL trực thuộc Sở Y tế và Sở GD-ĐT).

Do tỉ lệ lãnh đạo, quản lý, người làm gián tiếp cao nên nhiều đơn vị sự nghiệp công lập ở Đà Nẵng phải thuê lao động ở bên ngoài làm công tác chuyên môn và tác nghiệp trực tiếp! (Ảnh: HC)

Theo đó, đoàn giám sát đã làm việc trực tiếp với 9 sở, ngành và 3 đơn vị SNCL; đồng thời yêu cầu 8 sở, ngành báo cáo bằng văn bản về nội dung nêu trên. Thực tế cho thấy hệ thống tổ chức, bộ máy các đơn vị SNCL còn cồng kềnh, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Tổ chức bên trong (các phòng chuyên môn, bộ phận trực thuộc) của các đơn vị vẫn tăng lên; một số lĩnh vực còn chồng chéo hoặc giao nhiều cơ quan cùng tham gia quản lý (như lĩnh vực xử lý nước thải) nên khó xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan.

Đặc biệt, so với khi mới chia tách tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng thì tổng số đơn vị SNCL trên địa bàn TP Đà Nẵng tăng đáng kể. Năm 1997 có 285 đơn vị SNCL, gồm 01 đơn vị trực thuộc UBND TP; 95 đơn vị thuộc sở, ngành; 189 đơn vị thuộc UBND quận, huyện. Đến tháng 11/2017 đã có 409 đơn vị SNCL, gồm 11 đơn vị trực thuộc UBND TP (trong đó có 6 BQL dự án đầu tư xây dựng); 134 đơn vị thuộc sở, ngành và 264 đơn vị thuộc UBND cấp huyện.

“Từ đó kéo theo số lượng người làm việc trong các đơn vị SNCL tăng; số viên chức hưởng lương từ ngân sách còn cao. Theo báo cáo quyết toán tài chính ngân sách năm 2016, trong tổng chi ngân sách thực tế của TP thì chi thường xuyên hết 6.131 tỉ, chiếm khoảng 55,8% của tổng chi ngân sách (10.986 tỉ). Chi tiền lương cho bộ máy hành chính, sự nghiệp khoảng 2.500 tỉ, chiếm 41% chi thường xuyên, trong đó khối sự nghiệp chiếm 80%!” – ông Phan Thanh Long cho hay.

 

Đặc biệt, báo cáo 183/BC-ĐGS của ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng nhấn mạnh: “Tỉ lệ số lượng lãnh đạo, quản lý so với người làm chuyên môn và tỉ lệ số người làm gián tiếp so với người làm trực tiếp trong đơn vị SNCL còn cao, dẫn đến thiếu nguồn lực làm công tác chuyên môn và tác nghiệp trực tiếp nên tình trạng hợp đồng lao động làm nhiệm vụ chuyên môn trong đơn vị SNCL vẫn còn diễn ra!”.

Đối với Đề án vị trí việc làm, báo cáo 183/BC-ĐGS cho biết việc xây dựng và thực hiện vẫn còn chậm; nhiều sở, ngành, đơn vị đến nay vẫn chưa hoàn thành Đề án này theo quy định. Việc xác định số lượng người làm việc cần thiết theo danh mục vị trí việc làm chủ yếu căn cứ vào số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao chứ chưa thực sự căn cứ vào khối lượng công việc theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

“Bên cạnh đó, khi xây dựng đề án, một số đơn vị đã chia nhỏ vị trí việc làm để được tăng số lượng người làm việc cần thiết. Điều này đã gây khó khăn trong việc xác định đúng số lượng người cần thiết theo chức năng nhiệm vụ được giao của đơn vị!” – ông Phan Thanh Long cho hay.

Trong khi đó, đối với việc tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014.NĐ-CP của Chính phủ, từ năm 2015 đến tháng 10/2017, TP Đà Nẵng đã giải quyết tinh giản đối với 244 trường hợp. Trong đó có 16 người là công chức khối đảng, đoàn thể; 54 người là công chức khối hành chính; 165 người là viên chức; 02 người là hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP; 02 người là công chức cấp xã; 05 người là cán bộ quản lý doanh nghiệp.

“Nhìn chung, việc triển khai thực hiện tinh giản biên chế ở các cơ quan, đơn vị còn thụ động, hiệu quả thực hiện còn thấp, chưa thật sự gắn với việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, CC, VC. Đối tượng tinh giản chủ yếu tập trung vào nhóm người nghỉ hưu trước tuổi; chưa tinh giản được đúng đối tượng là người có đạo đức công vụ, trình độ năng lực yếu kém. Thủ trưởng các đơn vị còn chưa quyết liệt, ngại va chạm trong việc đưa ra các phương án tinh giản; công tác đánh giá CC, VC chưa thực sự khách quan, chính xác!” – ông Phan Thanh Long nhận xét.

HẢI CHÂU
Chủ đề :
 
List comment
 
 
Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 cho 4 công trình khoa học xuất sắc​
icon

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), sáng 17/5/2019 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ Trao tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019.

 
 
Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc đẩy mạnh phòng chống tác hại thuốc lá
icon

Ban Chỉ đạo PCTHTL tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, cũng như toàn thể nhân dân trong việc PCTHTL.