Đà Nẵng: Năm 2015 mới chỉ tinh giản được 53 biên chế!

Năm 2015, Đà Nẵng triển khai thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP nhưng chỉ tinh giản được 53 biên chế; trong khi chỉ riêng khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP quản lý thì phải tinh giản gần 300 biên chế/năm!

Ngày 16/12, Sở Nội vụ Đà Nẵng cho hay, theo kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TP, Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2021 tỉ lệ tinh giản biên chế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc khối Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, quận, huyện, phường, xã, các đơn vị sự nghiệp công lập đạt tối thiểu 10% số biên chế của TP.

Đà Nẵng: Năm 2015 mới chỉ tinh giản được 53 biên chế! - ảnh 1

Sở Nội vụ Đà Nẵng cho hay, năm 2015, TP chỉ tinh giản biên chế được 53 trường hợp! (Ảnh: HC)

Sau khi các đơn vị trình đề án và danh sách các đối tượng tinh giản biên chế, Sở Nội vụ Đà Nẵng đã tham mưu UBND TP báo cáo Bộ Nội vụ có ý kiến thẩm tra, thống nhất đối với 53 trường hợp tinh giản biên chế tại Đà Nẵng. Trong đó, các cơ quan Đảng, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội có 6 người hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi.

Các cơ quan hành chính thuộc UBND TP Đà Nẵng có 17 người, gồm 16 người hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi, 1 người hưởng chính sách thôi việc ngay; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP có 25 người, gồm 24 người hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi, 1 người hưởng chính sách thôi việc ngay; các doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu có 5 người, gồm 4 người hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi, 1 người hưởng chính sách thôi việc ngay.

Theo Sở Nội vụ Đà Nẵng, bên cạnh một số cơ quan, đơn vị triển khai chính sách tinh giản biên chế đảm bảo đúng quy định và đạt yêu cầu đề ra, có đối tượng đề xuất thực hiện chính sách tinh giản biên chế thì một số đơn vị xây dựng đề án tinh giản biên chế chưa đạt yêu cầu theo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TP Đà Nẵng; một số đơn vị không triển khai chính sách tinh giản biên chế hoặc triển khai chưa hiệu quả, sơ sài.

Việc năm 2015 mới tinh giản biên chế 53 trường hợp thấp hơn nhiều so với số lượng bình quân hàng năm cần phải thực hiện để đảm bảo tinh giản 10% biên chế tại các cơ quan, đơn vị của Đà Nẵng giai đoạn 2015-2021. Bởi chỉ tạm tính riêng khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP quản lý thì giai đoạn 2015-2021 dự kiến phải tinh giản 190 biên chế hành chính và 1.907 người làm việc khối sự nghiệp, bình quân là 27 biên chế hành chính và 272 người làm việc khối sự nghiệp mỗi năm.

Để triển khai có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế, đảm bảo được bộ máy tinh gọn, Sở Nội vụ Đà Nẵng đã đề xuất với lãnh đạo TP một số giải pháp quản lý, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế đối với các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp, các Hội được giao biên chế và đối với công tác quản lý biên chế, tuyển dụng.

 

Trong đó, Sở Nội vụ Đà Nẵng đề xuất đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động (cơ sở dạy nghề, bệnh viện…) theo hướng tiếp tục đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, nhân sự và khuyến khích thành lập các tổ chức cung ứng dịch vụ công thuộc các thành phần ngoài nhà nước, nhất là lĩnh vực GD-ĐT, y tế, khoa học.

Xây dựng và triển khai lộ trình đến năm 2020 để chuyển đổi cơ chế tự chủ của một số đơn vị sự nghiệp công lập từ cơ chế ngân sách Nhà nước đảm bảo toàn bộ sang tự chủ một phần và tự chủ hoàn toàn hoặc chuyển sang cơ chế đặt hàng, đấu thầu, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công để giảm biên chế sự nghiệp.

Giữ ổn định biên chế của các Hội đến hết năm 2016. Từ năm 2017, khi xây dựng định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho giai đoạn mới thì thực hiện khoán hoặc hỗ trợ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ do Thành ủy, UBND TP giao.

Sở Nội vụ Đà Nẵng cũng kiến nghị giữ ổn định biên chế, số lượng người làm việc tại các cơ quan, đơn vị, không tăng tổng biên chế, số lượng người làm việc được giao, kể cả thành lập thêm tổ chức mới hoặc giao bổ sung nhiệm vụ mới (trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền thành lập thêm trường học, bệnh viện mà không tự cân đối được biên chế); bố trí, sắp xếp công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đơn vị đảm bảo tự cân đối thực hiện đối với các nhiệm vụ phát sinh.

Không ký kết hợp đồng lao động mới tại các cơ quan hành chính; chỉ ký kết hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP về chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Các cơ quan, đơn vị chỉ tuyển số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc (ngoại trừ cán bộ, công chức phường, xã).

Trong số tuyển dụng mới chỉ được tuyển 50%; số còn lại dành cho cán bộ, công chức, viên chức có năng lực công tác, hợp đồng lâu năm nhưng vẫn chưa được vào biên chế và học viên Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công sau khi tốt nghiệp trở về công tác.

HẢI CHÂU
Chủ đề :
 
List comment
 
Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 cho 4 công trình khoa học xuất sắc​
icon

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), sáng 17/5/2019 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ Trao tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019.

 
Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc đẩy mạnh phòng chống tác hại thuốc lá
icon

Ban Chỉ đạo PCTHTL tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, cũng như toàn thể nhân dân trong việc PCTHTL.