Công bố dự thảo báo cáo giám sát phòng chống tham nhũng tại Tuyên Quang

Ngày 28-10, Đoàn công tác số 8 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã tổ chức Hội nghị công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tại tỉnh Tuyên Quang.

Chiều 28/10, Đoàn công tác số 8 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chống tham nhũng do Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang, thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại Tuyên Quang.

Thay mặt đoàn công tác, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng đoàn công tác đã trình bày dự thảo báo cáo. Theo đó,Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; kịp thời phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát về công tác này.

Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát nêu rõ, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng; kịp thời phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức cơ sở kết, tổng kết công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát về công tác này; quan tâm lãnh đạo các cơ quan chức năng thực hiện đúng quy định của pháp luật trong phát triện và xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế. Công tác phòng chống tham nhũng tại địa phương đã đạt những kết quả đáng ghi nhận, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Cấp ủy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình kiểm tra, giám sát về công tác phòng chống tham nhũng theo toàn khóa và hàng năm. Qua kiểm tra trực tiếp của Đoàn công tác cho thấy, nhiều đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Cục Thuế tỉnh... Các cơ quan chức năng đã phát huy tích cực vai trò tham mưu đói với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng chống tham nhũng, nhất là công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; đã có nhiều cố gắng để thu hồi tài sản vi phạm, tài sản do tội phạm tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là kết quả thu hồi tài sản qua công tác thanh tra đạt cao, tới 95%...

Qua kiểm tra, giám sát, Đoàn công tác đã phát hiện một số thiếu sót, hạn chế như công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng tại một số cấp ủy cơ sở chưa thường xuyên, có nội dung chưa thiết thực, cụ thể; công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý các vụ, việc tham nhũng về kinh tế chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả còn hạn chế. Trong 6 năm qua, chỉ phát hiện được một vụ sai phạm, khoảng 200 triệu đồng. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa chú trọng kiểm tra, giám sát chuyên đề; chưa gắn chặt công tác này với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội ở địa phương.

Bên cạnh đó, việc phát hiện, xử lý tham nhũng, sai phạm về kinh tế qua công tác tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và qua giám sát của các cơ quan dân cử, đoàn thể chính trị - xã hội còn hạn chế, hiệu quả thấp. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện nhiều sai phạm về kinh tế có giá trị lớn, kiến nghị thu hồi hàng chục tỉ đồng nhưng một số kết luận thanh tra chưa đi sâu làm rõ bản chất sai phạm, chưa xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức để xử lý đúng mức…

Đoàn công tác đề nghị tỉnh Tuyên Quang cần tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng. Trong đó, cần chú trọng tuyên truyền các gương điển hình, nêu cao tính gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, đảng viên và xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tội phạm về kinh tế qua các vụ việc cụ thể. Tiếp tục quan tâm và có giải pháp tăng cường phát hiện tham nhũng, sai phạm về kinh tế qua công tác tự kiểm tra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang cần lãnh đạo, chỉ đạo Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh tăng cường hơn nữa công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế đã áp dụng hình phạt tù cho hưởng án treo để đảm bảo việc áp dụng đúng pháp luật, đúng người, đúng tội và đáp ứng được yêu cầu phòng chống tham nhũng hiện nay.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang và các cơ quan liên quan của tỉnh đã giải trình, thảo luận với đoàn công tác về một số nội dung liên quan sau khi nghe công bố dự thảo báo cáo.

 

Thực hiện Kế hoạch số 64, ngày 25/4/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, từ ngày 26/7 đến ngày 4/8/2017, Đoàn công tác số 8 của Ban Chỉ đạo đã làm việc tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang và trực tiếp kiểm tra, giám sát tại 12 cơ sở, ngành, 2 cấp ủy cấp huyện của tỉnh./.

PV
Chủ đề :
 
List comment