Chi tiết về nội dung Bộ Công an tinh gọn bộ máy hoạt động

Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công an và sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2018. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị.

Theo Bộ Công an, Đảng ủy Công an Trung ương đã chủ động nghiên cứu xây dựng đề án 06 về “một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Thủ tướng Chính phủNguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng Bộ Công an.

Đảng ủy Công an Trung ương đã tham mưu đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 về “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Ngày 6/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 01-NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Theo Nghị định này, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an cơ bản không thay đổi, tổ chức bộ máy Bộ Công an được xây dựng tập trung, thống nhất, chuyên sâu theo hướng “bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, bố trí lực lượng và thực hiện tinh giảm biên chế. Tập trung đầu tư cho đơn vị trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở.

Cụ thể, cơ cấu tổ chức Bộ Công an không tổ chức cấp Tổng cục, sắp xếp tinh gọn cơ quan Bộ Công an thành các đơn vị cấp Cục trực thuộc Bộ, theo nguyên tắc các đơn vị tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị không rõ nhiệm vụ, đối tượng công tác hoặc có chức năng, nhiệm vụ liên quan chặt chẽ với nhau mà trong quá trình hoạt động bắt buộc phải có cơ chế phối hợp thì hợp nhất, sáp nhập, bảo đảm một cơ quan, đơn vị có thể thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan đơn vị chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

Sáp nhập 20 phòng cảnh sát PCCCtỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp lại tổ chức bộ máy công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tinh gọn hơn. Giảm đầu mối cấp phòng trực thuộc Cục, công an cấp tỉnh và giảm đầu mối cấp đội trực thuộc Phòng và công an cấp huyện.

Bộ Công an xây dựng công an xã, thị trấn chính quy. Trước mắt bố trí công an xã chính quy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới thực hiện thống nhất trong toàn quốc sau khi hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan.

Theo Nghị định, tổ chức bộ máy của cơ quan Bộ Công an gồm các đơn vị cấp Cục, so với bộ máy tổ chức cũ giảm 6 Tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp Cục và gần 300 đơn vị cấp Phòng. Ở công an địa phương sáp nhập 20 phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy vào công an tỉnh, thành phố và tinh gọn bộ máy tổ chức công an cấp tỉnh, cấp huyện, giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng, gần 1.000 đơn vị cấp Đội.

Tại Hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, Bộ Công an đã chủ động, tích cực, quyết liệt, triển khai chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, nhất là Bộ Quốc phòng, trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH.

 

Triển khai toàn diện các mặt công tác, nhất là các phương án về ANTT, phát hiện, đấu tranh, xử lý kịp thời các tình huống phức tạp phát sinh. Đấu tranh quyết liệt, phá vỡ âm mưu, hoạt động chống phá nguy hiểm của các thế lực thù địch, phản động, nhất là âm mưu khủng bố, phá hoại; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước. Đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ gìn TTATXH.

Giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị lớn của đất nước. Kiềm chế sự gia tăng của tộ phạm. 6 tháng đầu năm 2018, công an đã điều tra, khám phá phạm pháp hình sự đạt tỉ lệ cao. Đã điều tra, xử lý 54.944 vụ phạm tội. 

Bên cạnh đó, trật tự, an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác thi hành án hình sự, công tác tạm giữ, tạm giam có chuyển biến tích cực. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt nhiều kết quả quan trọng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, lực lượng CAND đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an xác định rõ những việc cần làm ngay, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định của Chính phủ, sớm ổn định tổ chức để thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương châm hành động: “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 32-KL/TW, ngày 05-7-2018 của Bộ Chính trị về tình hình ANTT nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, nhất là 3 bài học kinh nghiệm và 6 mặt công tác trọng tâm trong công tác bảo đảm ANTT.

Chủ động tham mưu, phối hợp và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp với bảo đảm ANTT. Chủ động phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại, kích động biểu tình gây rối ANTT của các thế lực thù địch, phản động.

Tập trung bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước. Bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh mạng, tham mưu giải quyết ổn định các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài.

Tiến Dũng
Chủ đề :
 
List comment