Chân dung ông Phan Đình Trạc, tân uỷ viên Ban Bí thư khoá XII

Ông Phan Đình Trạc Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung vào Ban Bí thư khoá XII

Ông Phan Đình Trạc (ảnh: noichinh.vn)

Ông Phan Đình Trạc sinh năm 1958, Ủy viên Trung ương Đảng (khoá 11,12), nguyên Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, là đại biểu Quốc hội khóa 11, 12, 13, 14 thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 1/2013, ông được điều động giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Từ tháng 1/2015, ông được giao nhiệm vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương và điều hành hoạt động. 

Ngày 8/9/2015, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quyết định số 1974-QĐNS/TW của Bộ Chính trị về việc ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. 

 

Ngày 26/2/2016, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 22-QĐNS/TW bổ nhiệm ông Phan Đình Trạc giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ngày 6/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận và đã bầu bổ sung ông Phan Đình Trạc vào Ban Bí thư khoá XII.

N.K
Chủ đề :
 
List comment