Cần Thơ kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ tại huyện Vĩnh Thạnh

UBKT Huyện ủy Vĩnh Thạnh đã tham mưu cho cấp ủy tiến hành xử lý kỷ luật 20 đảng viên, tăng 6 đảng viên so với cùng kỳ, do đã vi phạm về nguyên tắc quản lý tài chính, cố ý làm trái, thiếu tinh thần trách nhiệm, lợi dụng vị trí công tác để trục lợi,...

Ngày 8/11/2017, Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Cần Thơ do ông Đào Ngọc Chi, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy làm trưởng đoàn có buổi giám sát tại huyện Vĩnh Thạnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 và tình hình nhân sự UBKT các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Từ đầu năm đến nay, UBKT Huyện ủy Vĩnh Thạnh đã triển khai 10 quyết định và kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với 26 lượt tổ chức đảng và 2 cá nhân. Kết quả đã thực hiện xong 8/8 nội dung và ban hành các thông báo kết luận kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thạnh. Tiến hành kiểm tra 22 lượt đảng ủy cơ sở về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác rà soát bổ sung quy hoạch, công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020.

Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị trung ương 6 khóa 12

Song song, UBKT Huyện ủy Vĩnh Thạnh cũng tiến hành giám sát thường xuyên 438 lượt tổ chức cơ sở đảng và 4.428 lượt đảng viên, giám sát chuyên đề 8 tổ chức đảng về tổ chức kiểm điểm và xây dựng kế hoạch khắc phục sửa chữa hạn chế, khuyết điểm theo nội dung gợi ý kiểm điểm, tự phê bình và phê bình gắn với kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Bên cạnh đó, UBKT Huyện ủy Vĩnh Thạnh tiếp nhận và giải quyết dứt điểm 3 đơn tố cáo có liên quan đến đảng viên.

UBKT Huyện ủy Vĩnh Thạnh đã tham mưu cho cấp ủy tiến hành xử lý kỷ luật 20 đảng viên, tăng 6 đảng viên so với cùng kỳ, do đã vi phạm về nguyên tắc quản lý tài chính, cố ý làm trái, thiếu tinh thần trách nhiệm, lợi dụng vị trí công tác để trục lợi,...

Về nhân sự UBKT Huyện ủy Vĩnh Thạnh có 5 biên chế và 14 UBKT Đảng ủy cơ sở có 8 chủ nhiệm là Phó Bí thư hoặc thường trực Đảng ủy, Đảng ủy viên làm chủ nhiệm 4 đồng chí. Trình độ đại học 37 đồng chí, còn lại là cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, trình độ chính trị cao cấp 3 đồng chí, trung cấp 45 đồng chí.

 

Để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ông Đào Ngọc Chi, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành uỷ Cần Thơ đề nghị UBKT Huyện uỷ Vĩnh Thạnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018.

Toàn thành phố Cần Thơ vẫn đang tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu về chiến lược cán bộ, các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương về công tác cán bộ, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Kết luận số 37-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) và Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với công tác cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đặc biệt xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Đổi mới công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ phải tiến hành thường xuyên, liên tục và thực hiện đồng bộ các khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, quản lý, bổ nhiệm, kiểm tra, giám sát, thực hiện chính sách cán bộ…

Làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, quy định của Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn những thiếu sót trong cán bộ; kiên quyết xử lý, miễn nhiệm, thay thế đối với cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; rà soát, sàng lọc cán bộ, công chức, viên chức không đủ tiêu chuẩn, thiếu tinh thần trách nhiệm, tín nhiệm thấp, không hoàn thành nhiệm vụ ra khỏi bộ máy theo đúng tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ các cấp của thành phố, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, trong sáng, công tâm, gương mẫu, trách nhiệm, khách quan, trung thực trong thực hiện nhiệm vụ… Đồng chí Trần Quốc Trung mong muốn các cấp ủy Đảng phát huy kết quả đạt được trong thực hiện chiến lược cán bộ thời gian qua, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy Cần Thơ về công tác tổ chức, cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố vừa đủ tâm, đủ tầm, đáp ứng yêu cầu trong nhiệm vụ mới, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Hiền Anh
Chủ đề :
 
List comment
 
 
Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 cho 4 công trình khoa học xuất sắc​
icon

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), sáng 17/5/2019 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ Trao tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019.

 
 
Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc đẩy mạnh phòng chống tác hại thuốc lá
icon

Ban Chỉ đạo PCTHTL tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, cũng như toàn thể nhân dân trong việc PCTHTL.