Ban nghiên cứu của cố Thủ tướng Phan Văn Khải gồm những ai?

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải nhậm chức trong bối cảnh khủng hoảng nền kinh tế Châu Á ít nhiều tác động tới nền kinh tế trong nước, tuy nhiên dưới sự điều hành qua hai nhiệm kỳ của ông nền kinh tế Việt Nam vượt qua khó khăn và đạt tăng trưởng cao

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Làm được điều này, nói như TS Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển (Bộ KH&ĐT), người có thời gian dài làm việc với Thủ tướng Phan Văn Khải khi đó là: Giống như người tiền nhiệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Phan Văn Khải đã dùng nhân tài làm tham mưu. Ông không duy ý chí, có hiểu biết và biết dùng tham mưu gồm những người cự phách luôn luôn bên cạnh mình”.

Theo đó, ông đã duy trì Ban Nghiên cứu của Thủ tướng - là một ban chuyên tư vấn ra các quyết định của hai đời Thủ tướng, Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải.

Tiền thân của Ban này là Tổ chuyên gia tư vấn về cải cách kinh tế và cải cách hành chính (gọi tắt là "Tổ tư vấn cải cách") (theo Quyết định số 494/TTg ngày 5-10-1993) trực tiếp giúp Thủ tướng trong việc hoạch định chương trình tiến hành cải cách từng thời gian, kiến nghị các chủ trương, chính sách theo tinh thần đổi mới, tham gia soạn thảo hoặc giám định và hoàn chỉnh các văn bản thể chế mang nội dung đổi mới chính sách.

Ông Lê Xuân Trinh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kiêm nhiệm Tổ trưởng. Tổ gồm 8 thành viên. Ngoài ra còn có Nhóm không thường trực là các chuyên gia tư vấn do Thủ tướng trực tiếp gửi thư mời từng người.

Năm 1996, Tổ tư vấn cải cách được tổ chức lại thành Tổ nghiên cứu đổi mới kinh tế, xã hội và hành chính (gọi tắt là "Tổ nghiên cứu đổi mới"). Ông Trần Đức Nguyên được bổ nhiệm làm Tổ trưởng Tổ nghiên cứu đổi mới.

Ngày 30 tháng 5 năm 1998, Thủ tướng Phan Văn Khải nâng cấp Tổ nghiên cứu đổi mới thành Ban Nghiên cứu của Thủ tướng. Ông Trần Đức Nguyên được cử làm Trưởng ban và giữ cương vị này cho đến khi nghỉ hưu vào đầu năm 2003. Người kế nhiệm ông Nguyên trong cương vị Trưởng ban là nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Trần Xuân Giá.

Trước khi Chính phủ ban hành bất cứ văn bản nào, Thủ tướng cũng đều chuyển cho Ban Nghiên cứu xem trước. Hàng năm, Thủ tướng cùng các Phó Thủ tướng có cuộc họp với toàn Tổ, trực tiếp nghe các thành viên nhận xét và kiến nghị về tình hình kinh tế-xã hội và việc tiến hành cải cách kinh tế, cải cách hành chính. Thủ tướng thường mời thành viên Tổ Tư vấn tham dự các kỳ họp thường kỳ của Hội đồng Chính phủ, các cuộc họp Thường trực Chính phủ mở rộng bàn định một số vấn đề quan trọng về đổi mới chính sách, thể chế.

Thành viên và chuyên gia tư vấn của Ban gồm:

1. Ông Trần Đức Nguyên, nguyên trưởng ban

2. Ông Đặng Đức Đạm, nguyên phó ban

3. Ông Ngô Văn Điểm nguyên phó ban

4. Ông Trần Văn Tần, Hàm Vụ trưởng, Uỷ viên Ban nghiên cứu, nguyên Tổ trưởng tổ Văn hoá Xã hội

5. Ông Lê Đăng Doanh

6. Ông Đào Xuân Sâm

7. Ông Trần Xuân Giá, nguyên trưởng ban

8. Bà Phạm Chi Lan

9. Ông Nguyễn Trung

10. Ông Trần Việt Phương

 

11. Ông Đào Xuân Sâm

12. Ông Nguyễn Văn Thảo

13. Ông Lê Đức Thúy

14. Ông Đào Công Tiến

15. Ông Vũ Quốc Tuấn

16. Ông Nguyễn Thiệu

17. Ông Nguyễn Ký

18. Ông Nguyễn Văn Thanh

19. Ông Tương Lai

20. Ông Võ Đại Lược

21. Ông Lưu Bích Hồ

22. Bà Nguyễn Thị Hiền

23. Ông Vũ Quang Tuyến

24. Ông Lê Xuân Nghĩa

25. Ông Lê Du Phong

26. Ông Trần Du Lịch

27. Ông Tạ Đình Thính

28. Ông Trần Đình Bút

N. Huyền
Chủ đề :
 
List comment