Ban hành kế hoạch tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết 4 khóa XII

Ngày 12/12, Quận ủy Hoàn Kiếm ban hành kế hoạch số 29-KH/QU về tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết 4, khóa XII và học tập Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Ban hành kế hoạch tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết 4 khóa XII - ảnh 1

Hoàn Kiếm ban hành kế hoạch tuyên truyền, thực hiện NQ 4, khóa XII (ảnh minh họa)

Kế hoạch nhằm giúp cấp ủy Đảng cơ sở chỉ đạo xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết và học tập Chuyên đề toàn khóa. Trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, phương pháp tiến hành ở các cấp, các ngành để triển khai thực hiện Nghị quyết và Chuyên đề, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong toàn Đảng; đồng thời, là cơ sở để kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết.

Quận ủy Hoàn Kiếm yêu cầu cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ nội dung cơ bản của Nghị quyết và Chuyên đề toàn khóa, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của từng tổ chức, đơn vị, cá nhân. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở xác định nội dung học tập, quán triệt phù hợp với từng đối tượng, từng cấp. Cần xác định rõ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết là trách nhiệm chung của mọi cán bộ, đảng viên; đồng thời, phát huy vai trò của nhân dân, báo chí và công luận trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

 

Đồng thời, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt phải thiết thực, hiệu quả, không qua loa, hình thức; kết hợp nghe giới thiệu, luận giải trên hội trường với thảo luận, tự đọc, tự tìm hiểu. Căn cứ điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương, đơn vị khuyến khích ứng dụng CNTT, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết bằng những hình thức đa dạng, phong phú. Thảo luận xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phải đảm bảo quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, định hướng lớn được quyết định tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và gắn với những nhiệm vụ chính trị lớn, quan trọng của địa phương, đơn vị.

N. Huyền
Chủ đề :
 
List comment
 
Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 cho 4 công trình khoa học xuất sắc​
icon

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), sáng 17/5/2019 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ Trao tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019.

 
Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc đẩy mạnh phòng chống tác hại thuốc lá
icon

Ban Chỉ đạo PCTHTL tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, cũng như toàn thể nhân dân trong việc PCTHTL.