An Giang triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Văn phòng UBND tỉnh An Giang đã có Công văn yêu cầu Sở TT&TT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, định hướng, giải pháp theo tinh thần của các Nghị quyết hội nghị TW 6 khóa 12.

Ảnh minh họa

Sau khi Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa XII, tỉnh An Giang đã giao Sở Y tế, Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan xây dựng dự thảo chương trình hoặc kế hoạch cụ thể của tỉnh An Giang triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại công văn số 11346/VPCP-TH, đảm bảo phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Vừa qua, theo Văn bản của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc chủ trương, định hướng, giải pháp theo tinh thần của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng các dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; công tác dân số trong tình hình mới, trình Chính phủ trong tháng 11 năm 2017.

 

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng các dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cai chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, trình Chính phủ trong tháng 11 năm 2017.

Hiền Anh
Chủ đề :
 
List comment
 
 
Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 cho 4 công trình khoa học xuất sắc​
icon

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), sáng 17/5/2019 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ Trao tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019.

 
 
Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc đẩy mạnh phòng chống tác hại thuốc lá
icon

Ban Chỉ đạo PCTHTL tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, cũng như toàn thể nhân dân trong việc PCTHTL.