4 nhiệm vụ của Đảng ủy Bộ LĐTBXH để thực hiện tốt các chỉ thị, NQ Hội nghị TƯ 6

Để thực tiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh xã hội đề ra hàng loạt nhiệm vụ cụ thể và đề nghị các đảng bộ, chi bộ triển khai thời gian tới.

Tại Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và thông tin chuyên đề Quý IV về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ngày 19/10, ông Lê Văn Hoạt - Vụ trưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới, Đảng ủy Bộ đề nghị các đảng bộ, chi bộ triển khai một số nhiệm vụ sau:

1- Đối với các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; sau khi Ban Chấp hành Trung ương chính thức ban hành các Nghị quyết và Kế hoạch triển khai, Đảng ủy Bộ sẽ phối hợp với Ban cán sự để tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương. Đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sắp xếp công việc chuyên môn để khi bộ triệu tập Hội nghị thì các thành phần được triệu tập có thể tham dự đầy đủ.

Quang cảnh hội nghị.

2- Ngày 22/9/2017, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 18 – KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 10- CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới. Kết luận đã đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm cũng như nguyên nhân của các hạn chế, khuyết điểm trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư khóa X; đồng thời chỉ ra và yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức đảng cần thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới.

Thực hiện chỉ thị số 10 – CT/TW của Ban Bí thư khóa X, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã ban hành Nghị quyết số 01 – NQ/ĐUK về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020 cũng đã ban hành nghị quyết số 01 – NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 về nâng cao chất lượng chi bộ, trong đó cũng nhấn mạnh nhiệm vụ nâng cao chất lượng chi bộ như một giải pháp quan trọng, đột phá để nâng cao chất lượng chi bộ.

Thực hiện Nghị quyết 01 ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ đã ban hành Kế hoạch số 271- KH/ĐU ngày 10/7/2017 để tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả Nghị quyết về nâng cao chất lượng chi bộ. Trong đó nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới. Các giải pháp này đã cơ bản tuân thủ và cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể được nêu trong kết luận số 18 của Ban Bí thư khóa XII.

 

Vì vậy, để thực hiện kết luận số 18 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Đảng ủy Bộ yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đã được nêu trong Kế hoạch số 271- KH/ĐU của Đảng ủy Bộ; từng bước thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tiến tới thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng chi bộ theo Nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

3- Đối với Nghị quyết 07 và Nghị quyết 08 của Đảng ủy Khối: Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, ngày 10/10/2017, Đảng ủy Bộ đã ban hành Kế hoạch số 428 – KH/ĐU về thực hiện Nghị quyết số 07 – NQ/ ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Kế hoạch số 429- KH/ĐU về thực hiện nghị quyết số 08 – NQ/ĐUK của Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; hai Kế hoạch này và hai Nghị quyết của Đảng ủy Khối đã được Đảng ủy Bộ chuyển đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và đưa lên hộp thư chung của Đảng ủy Bộ. Đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc khai thác, nghiên cứu và triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng Kế hoạch.

4- Tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2017, Đảng ủy Bộ đã cấp cho mỗi đảng bộ, chi bộ 01 địa chỉ thư công vụ để nhận, gửi tài liệu về công tác Đảng. Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng triển khai, đến nay vẫn còn nhiều đơn vị chưa sử dụng hộp thư công vụ đã được cấp để nhận, gửi tài liệu về công tác Đảng. Để góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong công tác Đảng, thực hiện Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ yêu cầu các cấp ủy trực thuộc tăng cường sử dụng hộp thư công vụ đã được cấp để gửi, nhận tài liệu về công tác Đảng trong thời gian tới. 

Minh Thư
Chủ đề :
 
List comment
 
 
Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 cho 4 công trình khoa học xuất sắc​
icon

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), sáng 17/5/2019 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ Trao tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019.

 
 
Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc đẩy mạnh phòng chống tác hại thuốc lá
icon

Ban Chỉ đạo PCTHTL tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, cũng như toàn thể nhân dân trong việc PCTHTL.