thời gian

tin tức về thời gian mới nhất

“Em sẽ giàu, chứ không già”
 

06/11/2021

Nghe tôi tuyên bố như thế, ông xã tôi kinh ngạc cười lớn, rồi lầm bầm: “Không lẽ dịch bệnh, khiến vợ… rối loạn”.