thời gian công tác

tin tức về thời gian công tác mới nhất

Có nên cho giáo sư, tiến sĩ tới tuổi hưu kéo dài thời gian giảng dạy thêm 5 năm?
 

21/10/2021

Tiến sĩ Lê Viết Khuyến cho rằng, có thể cho giảng viên tới tuổi về hưu tiếp tục công tác nhưng phải dưới dạng hợp đồng lao động để công bằng với lớp trẻ.