thiếu thuốc

tin tức về thiếu thuốc mới nhất

Thiếu thuốc trong bệnh viện: Mắc giá đấu thầu, 'của rẻ là của ôi'
 

18/06/2022

Trong đấu thầu hàng hóa dịch vụ thông thường rẻ hơn là tốt nhưng điều này không đúng với thuốc chữa bệnh, vật tư tiêu hao vì 'của rẻ là của ôi'.