thiếu giáo viên

tin tức về thiếu giáo viên mới nhất

Chương trình giáo dục mới từ 2022: 'Sức ép' tuyển giáo viên ngoại ngữ, tin học ở đâu
 

13/01/2021

Năm 2022 học sinh từ lớp 3 bắt buộc phải được học ngoại ngữ và tin học nhưng tình trạng thiếu giáo viên chuyên môn đang rất trầm trọng.