thiết bị lặn không người lái Dolphin

tin tức về thiết bị lặn không người lái Dolphin mới nhất

Thiết bị lặn không người lái Dolphin mang thương hiệu “made in Vietnam”
 

25/09/2020

Thiết bị lặn không người lái Dolphin là sản phẩm khoa học công nghệ được trưng bày tại gian hàng của Đại học Bách khoa Hà Nội.