Thiên Minh Group

tin tức về Thiên Minh Group mới nhất

Phục hồi du lịch sau Covid-19: 'An toàn đến đâu mở đến đó, mở cửa phải an toàn'!
 

29/10/2021

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh, để tái khởi động ngành du lịch trong bối cảnh bình thường mới thì yếu tố an toàn là điều kiện tiên quyết. Đây cũng là tiêu chí được đưa vào trong tất cả các hoạt động du lịch.