Phú Thọ: Xúc tiến thương mại là yếu tố then chốt giúp chương trình OCOP đạt hiệu quả

Phú Thọ cho rằng cần xác định xúc tiến thương mại là bước then chốt của chương trình OCOP. Theo đó, cần đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, quảng bá sản phẩm đã được xếp hạng đạt chuẩn OCOP gắn với du lịch…

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020 ở Phú Thọ triển khai chương trình với phương châm OCOP Phú Thọ nâng tầm giá trị chất lượng nông sản vì lợi ích cộng đồng nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị, phát triển sản xuất các sản phẩm nông sản đặc sản, đặc trưng có lợi thế ở từng địa phương.

Đến hết năm 2020 tỉnh Phú Thọ có 28 danh mục sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Trong đó, 20 sản phẩn đạt hạng 3 sao; 8 sản phẩm đạt hạng 4 sao. Tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác truyền thông đến các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh về Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, coi chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế quan trọng trong cộng đồng đặc biệt đối với khu vực nông thôn. UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các địa phương hỗ trợ và tạo điều kiện cho các chủ thể tham gia chương trình củng cố, nâng cấp, tiêu chuẩn hóa, nâng cao chất lượng giá trị các sản phẩm tham gia OCOP đáp ứng các tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm theo quy định.

Phú Thọ: Xúc tiến thương mại là yếu tố then chốt giúp chương trình OCOP đạt hiệu quả
Bưởi Đoan Hùng là một đặc sản nổi tiếng của Phú Thọ.

Xác định xúc tiến thương mại là bước then chốt của chương trình, tỉnh đã tổ chức xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm, thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, giới thiệu trên các trang thương mại điện tử; xây dựng điểm trưng bày và bán sản phẩm OCOP.

Đồng thời, tổ chức thành công Hội chợ quảng bá, kết nối giao thương sản phẩm OCOP và nông sản tỉnh Phú Thọ năm 2020; hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của tỉnh. Cũng như chỉ đạo thúc đẩy liên kết trong hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, phát triển nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị gắn liền với thị trường tiêu thụ, khuyến khích các tổ chức kinh tế, cá nhân phát triển sản xuất nông sản thực phẩm hàng hóa đặc trưng có tiềm năng lợi thế của địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong triển khai Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2018-2020, còn gặp những khó khăn  như việc triển khai thực hiện Chương trình OCOP bị gián đoạn do dịch bệnh. Chương trình mỗi xã một sản phẩm là chương trình mới nên quá trình triển khai còn nhiều lúng túng; hoạt động của Ban chỉ đạo ở một số huyện, xã có các sản phẩm đặc trưng, đặc sản còn thiếu quyết liệt, sát sao; chưa quan tâm, nhận thức đúng về vai trò, ý nghĩa của Chương trình OCOP, vì vậy số sản phẩm tham gia và được công nhận chưa nhiều;

Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho chương trình còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu hỗ trợ, phát triển và tiểu chuẩn hóa các sản phẩm theo quy định; các sản phẩm chủ lực, đặc thù của địa phương có quy mô sản xuất nhỏ, manh mún, thiếu sự liên kết trong sản xuất. Thị trường tiêu thụ sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn. 

Cùng với đó, nhận thức của các chủ thể kinh tế và người dân chưa đầy đủ, chưa thấy hết vai trò và lợi ích khi tham gia chương trình; còn ỷ nại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Việc tiêu chuẩn hóa chất lượng sản phẩm chưa được các chủ thể quan tâm đúng mức nên chất lượng nhiều loại sản phẩm chưa cao, không đồng đều; mẫu mã bao bì, kiểu dáng còn sơ sài, thiếu tính thương mại; số lượng sản phẩm đăng ký tham gia nhãn hiệu, nhãn hiệu tập thể, bảo hộ nhãn hiệu còn ít.

 

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, kịp thời giải quyết những khó khăn, hạn chế nêu trên nhằm triển khai Chương trình OCOP gắn với bảo tồn và phát huy các sản phẩm lợi thế, dịch vụ du lịch nông thôn trong thời gian tới đảm bảo có kết quả và các mục tiêu đề ra, Phú Thọ đã đưa ra nhiều giải pháp.

Đáng chú ý, Phú Thọ cho rằng cần xác định xúc tiến thương mại là bước then chốt của chương trình. Theo đó, cần đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, quảng bá sản phẩm đặc biệt các sản phẩm đã được xếp hạng đạt chuẩn OCOP gắn với du lịch; ứng dụng thương mại điện tử để giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm và thực hiện bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm, hồ sơ công bố chất lượng, truy suất nguồn gốc sản phẩm, như: Hỗ trợ xây dựng logo, nhãn hiệu sản phẩm; tem nhãn, bao bì sản phẩm; đăng ký mã số mã vạch; tem điện tử truy xuất nguồn gốc sản phẩm (QR code); xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và quản lý tốt nhãn hiệu sản phẩm OCOP đã được công nhận của tỉnh.

Trọng tâm của chương trình là phát triển và tiêu chuẩn hóa sản phẩm. Đối với các sản phẩm tiềm năng, sản phẩm mới, thực hiện phát triển sản phẩm theo chu trình OCOP; hỗ trợ các chủ thể định hướng, xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm; tiếp cận các nguồn tín dụng ưu đãi, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực, phát triển sản phẩm thành sản phẩm OCOP.

Ưu tiên hỗ trợ, nâng cấp, tiêu chuẩn hóa, phát triển và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đã đăng ký nhãn hiệu, công bố tiêu chuẩn chất lượng là những sản phẩm đặc trưng, đặc sản, chủ lực, có thế mạnh theo hướng liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Khuyến khích phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, các tổ chức kinh tế, cá nhân phát triển sản xuất nông sản thực phẩm hàng hóa đặc trưng có tiềm năng lợi thế của địa phương gắn với phát triển các làng nghề, ngành nghề nông thôn; hỗ trợ phát triển các làng nghề nông thôn gắn với dịch vụ du lịch như du lịch trang trại sinh thái, du lịch trải nghiệm cảnh quan đồi chè Long Cốc, tìm hiểu về phương thức canh tác, chế biến sản phẩm chè; du lịch văn hóa trải nghiệm giá trị văn hóa hát xoan kết hợp với phát triển các sản phẩm truyền thống làng nghề (sản xuất bánh trưng, mì gạo Hùng Lô…)

Đối với các sản phẩm đã được đánh giá, phân hạng OCOP cần tập trung vào hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các chủ thể phát triển thị trường, kênh phân phối sản phẩm OCOP; đồng thời tiếp tục hỗ trợ, nâng cấp, phát triển các sản phẩm OCOP ở hạng sao cao hơn.

Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách mạnh, phù hợp để thúc đẩy và huy động được nguồn lực xã hội, trong đó ưu tiên đầu tư nguồn kinh phí hỗ trợ thỏa đáng cho phát triển các sản phẩm OCOP cấp tỉnh, cấp quốc gia gắn với phát triển các hình thức tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị; đồng thời khơi dậy, thúc đẩy được tính sáng tạo từ chủ thể, doanh nghiệp, HTX, làng nghề... tham gia Chương trình OCOP.

Thảo Nguyên

Chủ đề :
 
List comment
 
 
Kon Tum có 27 sản phẩm OCOP tham gia đánh giá, xếp hạng cấp tỉnh đợt 1 năm 2021
icon

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Kon Tum đã chấm điểm và kết luận, trong số 27 sản phẩm tham gia, có 6 sản phẩm đạt tiềm năng 5 sao...

 
 
Thái Nguyên: Nhiều sản phẩm đủ điều kiện tham gia OCOP cấp tỉnh
icon

Huyện Đại Từ có 9 sản phẩm và TP Sông Công chọn 3 sản phẩm đủ điều kiện tham gia đánh giá Chương trình OCOP cấp tỉnh.  

 
 
Hà Giang: Tuần lễ giới thiệu đặc sản cam Vàng Hà Giang và nông sản huyện Bắc Quang
icon

Ngày 25/10, Hội Nông dân (HND) tỉnh Hà Giang tổ chức “Tuần lễ cam Vàng và nông sản huyện Bắc Quang” tại gian hàng Nông sản vùng miền – Sản phẩm OCOP của HND tỉnh, nhằm hỗ trợ giới thiệu và tiêu thụ nông sản cho nông dân huyện Bắc Quang.

 
 
Đồng Nai: Đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp ở Xuân Lộc
icon

Thời gian qua, huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) đã tập trung thực hiện chương trình OCOP. Trọng tâm là sản phẩm nông nghiệp chủ lực tạo động lực trong xây dựng nông thôn mới.

 
 
Nam Định: 10 sản phẩm OCOP của huyện Trực Ninh được đánh giá, phân hạng 3 - 4 sao
icon

Có 10 sản phẩm OCOP của 5 cơ sở sản xuất tại huyện Trực Ninh (Nam Định) tham gia đánh giá, phân hạng các sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2021.  

 
 
Phục hồi du lịch sau Covid-19: 'An toàn đến đâu mở đến đó, mở cửa phải an toàn'!
icon

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh, để tái khởi động ngành du lịch trong bối cảnh bình thường mới thì yếu tố an toàn là điều kiện tiên quyết. Đây cũng là tiêu chí được đưa vào trong tất cả các hoạt động du lịch.

 
Vĩnh Phúc hỗ trợ DN, HTX, hộ sản xuất... có sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên
icon

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành quyết định quy định mức hỗ trợ triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 22/9/2021.  

 
Quảng Nam sẽ ứng dụng công nghệ 4.0 đưa sản phẩm Ocop tham gia thị trường xuất khẩu
icon

Quảng Nam phấn đấu đến năm 2025, bình quân mỗi xã có ít nhất 2 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên; cả tỉnh có ít nhất 5 sản phẩm chủ lực cấp tỉnh đạt 5 sao, phát triển theo chuỗi giá trị, liên kết chặt chẽ...

 
Quảng Bình triển khai kết nối tiêu thụ nông sản trực tuyến
icon

Ngày 28/10, Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị kết nối giao thương trực tuyến năm 2021. Hội nghị nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình khôi phục, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trước tác động của dịch bệnh

 
Miền Trung kết nối giao thương sản phẩm OCOP qua hình thức trực tuyến
icon

Ngày 22/10, tại TP. Đà Nẵng, đã diễn ra Hội nghị kết nối giao thương trực tuyến giữa Đà Nẵng, Phú Yên và Kon Tum với sự tham gia của Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam, các doanh nghiệp, hợp tác xã tại các địa phương.