Bộ TT&TT sẽ lập Tổ công tác về triển khai Luật Quản lý Ngoại thương

Nhằm chủ động trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Bộ TT&TT về triển khai Luật Quản lý Ngoại thương, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng giao Vụ CNTT tổng hợp danh sách những cán bộ tham gia trực tiếp các nội dung liên quan để thành lập Tổ công tác.
Bộ TT&TT sẽ lập Tổ công tác về triển khai Luật Quản lý Ngoại thương - ảnh 1

Theo chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng, tới đây tất cả những vấn đề liên quan đến các kiến nghị ban soạn thảo Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật QLNT, Tổ công tác phải chủ động triển khai.

Ngày 13/10, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng chủ trì cuộc họp với một số đơn vị chức năng của Bộ về triển khai các nhiệm vụ của Bộ TT&TT trong việc thực hiện Luật Quản lý Ngoại thương (QLNT).

Được thông qua ngày 12/6/2017 tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2018, Luật QLNT quy định các biện pháp quản lý, điều hành hoạt động ngoại thương có liên quan đến mua bán hàng hóa quốc tế.

Theo đại diện Vụ CNTT - Bộ TT&TT, đây là nội luật có phạm vi điều chỉnh rộng, ảnh hưởng lớn đến và trực tiếp đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong đời sống kinh tế, xã hội. Vì luật này bao hàm các quy định điều chỉnh quan hệ trong hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) thương mại hàng hóa quốc tế. 

Đối với lĩnh vực TT&TT, các quy định về xuất nhập khẩu hàng hóa chuyên ngành của Bộ trước đây thực thi theo Luật Thương mại 2005 cần phải rà soát, sửa đổi, bổ sung và thay thế để phù hợp với các quy định mới đã được thay thế trong Luật QLNT.

Trong báo cáo triển khai thực hiện Luật QLNT về hoạt động XNK hàng hóa trong lĩnh vực TT&TT, Vụ CNTT cho biết, Luật QLNT gồm 8 Chương, 113 Điều. Trong đó, liên quan đến hoạt động XNK hàng hóa mà các đơn vị trong Bộ TT&TT đang thực hiện được quy định phần lớn ở Chương II - Các biện pháp hành chính và một phần của Chương III - Các biện pháp kỹ thuật, kiểm dịch, với 3 nội dung chính: Quy định về danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; Quy định về quản lý XNK hàng hóa theo giấy phép, điều kiện; Quy định về gia công hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cho thương nhân nước ngoài.

Cùng với việc phân tích những quy định mới của Luật QLNT so với quy định hiện hành trong các nội dung liên quan đến hoạt động XNK hàng hóa mà các đơn vị trong Bộ TT&TT đang thực hiện, đại diện Vụ CNTT cũng chỉ rõ các nội dung cần thực hiện điều chỉnh của từng lĩnh vực.

Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích các nội dung của Luật QLNT và dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật này, Vụ CNTT cũng đã có một số đề xuất về nội dung và tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Bộ TT&TT.

Cụ thể, về nội dung Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, Vụ CNTT đề nghị 4  đơn vị gồm Vụ Bưu chính; Cục Viễn thông; Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục An toàn thông tin phối hợp với Vụ xây dựng các nội dung quy định về cấp phép nhập khẩu hàng hóa chuyên ngành phù hợp với đặc thù và yêu cầu của công tác quản lý.

Đối với việc rà soát chuẩn hóa các Danh mục hàng hóa chuyên ngành tại 4 Thông tư (gồm: Thông tư 18/2014 hướng dẫn Nghị định 187/2013 đối với việc cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện; Thông tư 26/2014 hướng dẫn Nghị định 187/2013 đối với việc nhập khẩu tem bưu chính và Thông tư 16/2015 về việc quy định chi tiết thi hành Nghị định 187/2013 về  xuất khẩu,  nhập khẩu hàng hóa lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm; Thông tư 31/2015 ban hành Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu), Vụ CNTT đề nghị Vụ Bưu chính; Cục Viễn thông; Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục An toàn thông tin chủ động phối hợp với Vụ để  rà soát các Danh mục hàng hóa chuyên ngành tại các Thông tư nêu trên phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tại Thông tư 65 ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính.

 

Sau khi rà soát, cần sớm gửi văn bản cho Bộ Tài chính  và Bộ Công Thương để thống nhất nội dung của Danh mục hàng hóa.

Bên cạnh đó, Vụ CNTT cũng đề nghị các đơn vị có liên quan đến hoạt động XNK hàng hóa cần rà soát, tổng hợp, đánh giá những vướng mắc trong quá trình thực thi quản lý và đề xuất các nội dung sửa đổi bổ sung để đưa vào dự thảo Nghị định.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh, với trách nhiệm của Bộ TT&TT, các đơn vị phải chủ động thực hiện những nhiệm vụ của Bộ liên quan đến việc triển khai Luật QLNT, quán triệt tinh thần của Chính phủ là đổi mới, cải cách hành chính, giảm bớt những thủ tục hành chính không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi  cho doanh nghiệp, xã hội hoạt động.

Thứ trưởng chỉ đạo, để chủ động, Vụ CNTT tổng hợp danh sách cụ thể các cán bộ tham gia trực tiếp những nội dung liên quan đến triển khai Luật QLNT để thành lập Tổ công tác. Tổ công tác này sẽ gồm đại diện của Vụ CNTT; Vụ Pháp chế; Vụ Khoa học Công nghệ; Vụ Bưu chính; Cục Viễn thông, Cục Tần số vô  tuyến điện; Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục An toàn thông tin.

“Tất cả những vấn đề liên quan đến các kiến nghị ban soạn thảo Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật QLNT, Tổ công tác phải chủ động triển khai. Chỉ những trường hợp bắt buộc phải có ý kiến lãnh đạo Bộ thì mới trình. Với vai trò là tổ trưởng Tổ công tác, lãnh đạo Vụ CNTT khi có vấn đề gì bất cập, cần tổng hợp ý kiến thành viên để có những kiến nghị với Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương”, Thứ trưởng nói.

Theo chỉ đạo của Thứ trưởng, các đơn vị đặc biệt Cục Viễn thông; Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục An toàn thông tin; Vụ Bưu chính và Vụ CNTT phải chủ động xây dựng các điều kiện liên quan đến xuất nhập khẩu.

Vụ Khoa học Công nghệ được giao chủ trì buổi làm việc giữa 3 đơn  vị (Vụ Khoa học Công nghệ, Cục Viễn thông và Cục Tần số vô tuyến điện) để tiếp tục rà soát một cách thấu đáo những chính sách hiện nay của Bộ liên quan đến xuất nhập khẩu các thiết bị viễn thông. Theo chỉ đạo của Thứ trưởng, phải làm thế nào để phù hợp với tình hình mới, trên cơ sở thấy rõ sự bất cập của việc quy định cứng việc quản lý thiết bị thông tin vô tuyến theo công suất. Đồng thời, rà soát lại danh mục các thiết bị hợp chuẩn hợp quy, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, làm thế nào để thông thoáng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp.

Thứ trưởng cũng đề nghị, Tổ công tác ngoài việc chịu trách nhiệm đóng góp ý kiến cho dự thảo Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật QLNT; còn cần là nơi trao đổi, bàn bạc, thảo luận về việc triển khai Quyết định của Thủ tướng và Thông tư.

“Tinh thần là phải cố gắng cắt giảm những thủ tục hành chính không cần thiết. Tuy nhiên, phải làm có tính toán, phải xác định vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước. Thủ tục nào cần vẫn phải giữ, thủ tục nào không cần thì phải bỏ”, Thứ trưởng yêu cầu.

M.T
Chủ đề :
 
List comment
 
Tra cứu hóa đơn GTGT Tổng cục thuế trên website điện tử
icon

Tra cứu hóa đơn là việc làm cần thiết để kiểm tra xem doanh nghiệp đã phát hành hóa đơn thành công chưa hoặc để xác định hóa đơn của đối tác có hợp pháp không. Bạn có thể tra cứu hóa đơn GTGT Tổng cục thuế trên website điện tử như sau:

 
Những ngôi nhà hoang ở Làng Thanh niên LN Trường Xuân: Nợ ngân hàng đeo đẳng
icon

Làng Thanh niên lập nghiệp Trường Xuân có lịch sử 10 năm xây dựng và phát triển. Quy mô 100 hộ dân nhưng trên thực tế số hộ bám trụ lại mảnh đất này để làm kinh tế mới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những hộ 'bám làng' đang còn nhiều trăn trở để vượt qua khó khăn.

 
Những giấc mơ dang dở ở Làng Thanh niên lập nghiệp A Lưới
icon

Dự án làng Thanh niên lập nghiệp A Lưới (xã Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã triển khai được 7 năm. Tuy nhiên, đến nay Dự án vẫn chưa phát huy hiệu quả; nhiều hộ gia đình đang còn gặp nhiều khó khăn cần tháo gỡ.

 
Kỳ tích của làng Thanh niên lập nghiệp: Thu nhập mỗi gia đình nửa tỷ/năm
icon

Được đào tạo nghề, quyết tâm bám làng an cư lập nghiệp, một số ngành nghề trồng trọt có đầu ra ổn định, nhiều người dân thôn Thanh niên lập nghiệp (xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) đã có thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm

 
VinFast khai trương thêm 14 xưởng dịch vụ mới trên toàn quốc
icon

Ngày 13/5/2020, VinFast vừa khai trương thêm 14 xưởng dịch vụ, nâng tổng số xưởng dịch vụ trên toàn quốc lên con số 54

 
Vừa có người trúng Jackpot gần 200 tỷ và trở thành tỷ phú Vietlott thứ hai của tháng 5
icon

Duy nhất có 1 chiếc vé trúng giải Jackpot 1 của Vietlott vào tối nay 12/5, Vietlott đã tìm được chủ nhân may mắn trúng Jackpot có giá trị gần 200 tỷ đồng.

Làm thế nào để đổi xe cũ lấy ô tô VinFast?
icon

Không lo bị ép giá, không lo thủ tục phức tạp, được tặng thêm tiền khi đổi xe…, chưa bao giờ khách hàng Việt có cơ hội đổi sang “chiếc xe trong mơ” dễ dàng đến thế với chương trình lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường ô tô.

Bất động sản Đồng Nai bứt phá mạnh mẽ
icon

Tỉnh Đồng Nai đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ và trở thành “thỏi nam châm” thu hút sự quan tâm của giới đầu tư bất động sản trong vài năm trở lại đây.

Từ start-up triệu đô, vì sao WeFit phải đường cùng tuyên bố phá sản?
icon

Đầu năm 2019, WeFit thông báo gọi vốn được một triệu USD, song mới chưa đầy nửa năm 2020, start-up này đã tuyên bố phá sản.

Đà Nẵng: Doanh nghiệp thành lập mới giảm, đăng ký đầu tư tăng gấp 6 lần
icon

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, lần đầu tiên trong giai đoạn 2015 – 2020, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn TP Đà Nẵng giảm so với cùng kỳ năm trước