Vĩnh Phúc xây dựng cơ sở dữ liệu KH&CN để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổng hợp, đánh giá được đầy đủ hiện trạng nguồn nhân lực, vật lực, tiềm lực KH&CN tại địa phương.

Cơ sở dữ liệu (database) được hiểu theo cách định nghĩa kiểu kỹ thuật thì nó là một tập hợp thông tin có cấu trúc. Dữ liệu thông tin này được duy trì dưới dạng một tập hợp các tập tin trong hệ điều hành hay được lưu trữ trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Ưu điểm lớn nhất mà cơ sở dữ liệu (CSDL) mang lại đó chính là giảm sự trùng lặp thông tin xuống mức thấp nhất, do đó đảm bảo thông tin có tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu (database) được hiểu theo cách định nghĩa kiểu kỹ thuật thì nó là một tập hợp thông tin có cấu trúc. Dữ liệu thông tin này được duy trì dưới dạng một tập hợp các tập tin trong hệ điều hành hay được lưu trữ trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Ưu điểm lớn nhất mà cơ sở dữ liệu (CSDL) mang lại đó chính là giảm sự trùng lặp thông tin xuống mức thấp nhất, do đó đảm bảo thông tin có tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu.

Bên cạnh đó, dữ liệu có thể được truy xuất theo nhiều cách khác nhau và nhiều người có thể sử dụng cùng một cơ sở dữ liệu. Với cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ (CSDL KH&CN), hiện tại ở Việt Nam nguồn CSDL KH&CN lớn nhất lưu trữ tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, nguồn CSDL này được xây dựng và cập nhật từ năm 1987, bao gồm: CSDL tài liệu KH&CN Việt Nam (trên 170.000 bản ghi), CSDL nhiệm vụ KH&CN Việt Nam (trên 20.000 bản ghi), CSDL SCITEC (trên 340.000 bài báo KH&CN),  CSDL VNDOC (trên 22.000 bản ghi các kỷ yếu, tài liệu hội thảo...).

Vĩnh Phúc xây dựng cơ sở dữ liệu KH&CN để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu KH&CN Vĩnh Phúc (Ảnh chụp màn hình)

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, qua số liệu điều tra tại các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh có thể nhận xét một số vấn đề sau: Việc quản lý, cập nhật, lưu trữ, tra cứu tài liệu điện tử là một công việc khá khó khăn ở hầu hết các đơn vị; việc lưu trữ, gửi báo cáo tổng hợp các thông tin về hoạt động, tổ chức của các đơn vị đều qua bản giấy, không có bộ CLDL số về KH&CN.

Để thuận tiện cho việc tra cứu, truy xuất thông tin và có một hệ thống CLDL KH&CN tiềm lực, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về tình hình hoạt động, phát triển KH&CN của tỉnh, làm nền tảng phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác, đào tạo, phát triển và chuyển giao công nghệ của các tổ chức, cá nhân. Ngay từ năm 2018, Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học Vĩnh Phúc đã xây dựng đề tài “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc”.

Để xây dựng CSDL khoa học và công nghệ bảo đảm cập nhật đầy đủ, chính xác, tập trung thống nhất về tiềm lực khoa học công nghệ (nhân lực, vật lực, tin lực…), trong quá trình triển khai cần phải thực hiện đầy đủ những khía cạnh sau: Thu thập, xử lý thông tin; phân tích, tổng hợp thông tin; cập nhật thông tin.

 

Do đó, nhóm nghiên cứu phát triển đề tài của Trung tâm đã tiến hành thống kê, thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin về tổ chức, cán bộ tham gia thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, phiếu thu thập thông tin về các nhiệm vụ KH&CN một cách chính xác, đầy đủ theo các Thông tư hướng dẫn về công tác thống kê của Bộ KH&CN phục vụ quá trình xây dựng và triển khai đề tài.

Hệ thống CLDL KH&CN Vĩnh Phúc gồm các thông tin về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất (vật lực), tài lực, tin lực, bao gồm: Thông tin về các nhiệm vụ KH&CN thực hiện được thể hiện đầy đủ qua phiếu thụ thập thông tin bao gồm 18 mục tương ứng từ (1) đến (18) trường thông tin như tên nhiệm vụ, cấp quản lý nhiệm vụ, mã số nhiệm vụ, tên tổ chức chủ trì, cơ quan chủ quản, chủ nhiệm nhiệm vụ, mục tiêu nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu, tóm tắt nội dung nghiên cứu...

Thông tin về các cán bộ thực hiện nhiệm vụ KH&CN thể hiện qua bảng thống kê về tiêu chí cán bộ nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh, bao gồm 07 mục tương ứng từ (1) đến (7) trường thông tin như họ tên, học hàm học vị, chức danh thực hiện đề tài, chuyên ngành đào tạo, lĩnh vực nghiên cứu...;Thông tin về các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh (24 tổ chức KH&CN hoạt động, là các Trung tâm của các sở, ban, ngành; các viện hoặc chi nhánh các viện).

Như vậy, có thể nói đề tài “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc” đã tổng hợp đánh giá được đầy đủ hiện trạng nguồn nhân lực, vật lực, tiềm lực KH&CN. Xây dựng được hệ thống CSDL KH&CN Vĩnh Phúc với các tiêu chí liên quan như: Thông tin về các nhiệm vụ, cán bộ thực hiện nhiệm vụ; thông tin về các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh.

Việc xây dựng CSDL KH&CN có vai trò quan trọng trong nhiệm vụ thống kê KH&CN, phục vụ đắc lực cho quá trình xây dựng chiến lược KH&CN của tỉnh, góp phần cung cấp CSDL cho ngành KH&CN ở cấp độ địa phương. Tích hợp dữ liệu lên CSDL KH&CN Quốc gia phục vụ cho việc tra cứu thông tin, tài liệu.

Thông qua hệ thống phần mềm CSDL KH&CN Việt Nam, người dùng có thể cập nhật từ xa trực tuyến, khai thác thuận tiện thông qua mạng Internet với hệ thống chức năng đa dạng, dễ sử dụng, không những phục vụ đắc lực cho đội ngũ khoa học công nghệ trong việc tham khảo nghiên cứu, ứng dụng mà còn giúp cho các nhà quản lý nắm bắt tình hình hoạt động khoa học trong tỉnh, giúp cho các nhà chuyên môn khai thác những vấn đề liên quan đến khả năng ứng dụng phát triển KT-XH.

Chủ đề :

khcn

 
List comment
 
 
Nhà sáng chế với công nghệ sản xuất chất siêu bán dẫn Fulleren giá 150 triệu USD/gam
icon

Học hết lớp 6, nhưng  là chủ nhân của 3 bằng sáng chế độc quyền và hàng chục sáng chế hữu dụng khác - ông chính là nhà sáng chế “chân đất” Trịnh Đình Năng.

 
 
Viện Công nghệ sinh học: Chuyển mình theo sự phát triển của đất nước
icon

Từ khi thành lập đến nay, Viện Công nghệ sinh học đã có nhiều đề tài nghiên cứu, chuyển giao thành công công nghệ ở nhiều lĩnh vực trọng điểm về gen, tế bào, nano, y - sinh.

 
 
ĐH Bách Khoa Hà Nội: Cái nôi của sáng chế kỹ thuật, đổi mới sáng tạo
icon

Bằng chiến lược và quyết sách đúng đắn, Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST) đã gặt hái được những thành tựu quan trọng trong quá trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

 
 
Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC): Hơn 40 năm bảo vệ sức khỏe người Việt
icon

Hơn 40 năm hoạt động, Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) đã hoàn toàn tự chủ trong sản xuất vắc xin trong nước và cung cấp hơn 250 triệu liều vắc xin các loại.

 
 
ĐH Tôn Đức Thắng: Đột phá phát triển nhờ giáo dục tự chủ
icon

Tự chủ trong giáo dục đại học chính là chiếc chìa khóa đem lại bộ mặt đổi mới sáng tạo trong đào tạo nói chung và nghiên cứu khoa học nói riêng ở Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU).

 
 
ĐH Quốc gia TP.HCM: Anh cả đại học về chuyển giao công nghệ
icon

Theo xếp hạng mới nhất, Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) là đại học đứng số 1 Việt Nam về thu nhập từ chuyển giao công nghệ và đứng thứ 658 toàn cầu.

 
Đưa ứng dụng công nghệ gen vào Việt Nam và tiềm năng phát triển
icon

Từ một ý tưởng muốn đưa công nghệ gen vào phát triển ở Việt Nam một số người có hiểu biết về công nghệ gen và di truyền đã cùng nhau thành lập ra Gentis để phát triển ứng dụng công nghệ gen tại Việt Nam.

 
Lượng đơn xác lập quyền sở hữu công nghiệp tăng nhẹ trong năm 2020
icon

​Ngày 24/12/2020 tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

 
Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
icon

Ngày 24/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2205/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.    

 
Tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học song phương Việt Nam và Thụy Sĩ
icon

Trong đợt hợp tác đầu tiên, sẽ có 10 dự án nghiên cứu khoa học được lựa chọn với mức hỗ trợ lên tới 6,5 tỷ đồng cho mỗi đề tài và không giới hạn lĩnh vực.