Lượng đơn xác lập quyền sở hữu công nghiệp tăng nhẹ trong năm 2020

​Ngày 24/12/2020 tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Báo cáo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 do Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức vào ngày 24/12/2020, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Phan Ngân Sơn cho biết, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, năm 2020, Cục Sở hữu trí tuệ đã nỗ lực thúc đẩy hoạt động trên hầu hết các mặt, trong đó có các kết quả nổi bật như lượng đơn xác lập quyền sở hữu công nghiệp nhận được vẫn tăng (1,7%), trong đó đơn sáng chế tăng 3,8%, đơn nhãn hiệu quốc gia tăng 4,3%, đặc biệt là đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý đạt mức cao nhất từ trước đến nay (24 đơn).

Kết quả xử lý đơn sở hữu công nghiệp đạt mức khá (tăng 8,3% so với năm 2019); lượng chứng nhận sở hữu công nghiệp cấp ra tăng 15,6% so với năm 2019, trong đó Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý tăng gấp đôi, Bằng độc quyền sáng chế tăng 63% và Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tăng 14,8% so với năm 2019.

Công tác xây dựng pháp luật được thực hiện đúng tiến độ đề ra; việc triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đã giúp nâng cao vai trò, vị thế của KH&CN ở các Bộ, ngành và địa phương.

Công tác hội nhập và hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ được duy trì, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ đối ngoại của đất nước, của Bộ KH&CN nói chung và của Cục nói riêng.

Lượng đơn xác lập quyền sở hữu công nghiệp tăng nhẹ trong năm 2020
Quang cảnh Hội nghị.

Năm qua, Việt Nam tổ chức tốt các hoạt động trong năm ASEAN 2020; đảm nhiệm tốt vị trí Chủ tịch Nhóm công tác về sở hữu trí tuệ của ASEAN. Cục Sở hữu trí tuệ cũng đã chủ động, tích cực trong đàm phán nội dụng về Sở hữu trí tuệ trong các Hiệp định thương mại quốc tế.

Các kết quả nêu trên làm cho hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ ngày càng trở nên gắn kết với hoạt động chung của Chính phủ, Bộ KH&CN, các Bộ/ngành và địa phương. Sở hữu trí tuệ dần trở thành công cụ hữu hiệu để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào việc cải tạo Chỉ số đổi mới sáng tạo (GII) và Chỉ số năng lực cạnh tranh (GCI) của Việt Nam.

​Dù đã đạt được những kết quả tích cực, theo ông Phan Ngân Sơn, hoạt động của Cục Cục Sở hữu trí tuệ vẫn còn có những khó khăn, tồn tại do lượng đơn nộp sở hữu công nghiệp nộp vào tăng cao trong khi nguồn lực, hạ tầng về CNTT, cơ sở vật chất, kỹ thuật chưa đáp ứng được yêu cầu.

Hoạt động ứng dụng CNTT chưa đáp ứng được yêu cầu; việc các nhiệm vụ CNTT chậm triển khai làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công việc của Cục. Điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật xuống cấp đáng kể, chưa đáp ứng nhu cầu công việc và điều kiện làm việc,...

Để giải quyết những bất cập trên, Phó Cục trưởng Phan Ngân Sơn cho biết, trong năm 2021, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xây dựng Đề án Kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân lực của Cục giai đoạn 2021-2026 và tổ chức triển khai Đề án sau khi được phê duyệt; xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ cùng các văn bản hướng dẫn thi hành; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược SHTT đến năm 2030 và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 theo Quyết định số Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh công tác xử lý đơn sở hữu công nghiệp, cũng như tăng cường cơ sở vật chất, hạ tầng CNTT phục vụ cho công việc chuyên môn của Cục.

 

​Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt cho biết, trong những năm qua, Cục Sở hữu trí tuệ đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cho công tác phát triển triển tài sản trí tuệ của các trường, viện, cũng như có các biện pháp nâng cao nhận thức về Sở hữu trí tuệ.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đề nghị trong năm 2021 và các năm tiếp theo, Cục cần tập trung triển khai 7 nhóm nhiệm vụ sau:

Tổng kết tình hình triển khai các nhiệm vụ được Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao trong giai đoạn 2016-2020 và xây dựng các nhiệm vụ của Cục trong năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025;

Tiếp tục triển khai nhiệm vụ xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật SHTT và các văn bản hướng dẫn thi hành để kịp trình Quốc hội vào tháng 10/2021;

Triển khai có hiệu quả Chiến lược SHTT quốc gia; Tổ chức triển khai Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ; đẩy mạnh phát triển tài sản trí tuệ, đưa SHTT thành công cụ phát triển kinh tế - xã hội và ĐMST và tăng cường hàm lượng tài sản trí tuệ trong tổng giá trị tài sản của các doanh nghiệp;

Đẩy nhanh việc xử lý đơn SHCN để thúc đẩy hoạt động ĐMST và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm nghiên cứu các cách làm mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào thẩm định đơn;

Khẩn trương hoàn thiện Đề án Kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân lực của Cục giai đoạn 2021-2026, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật; và tăng cường sự phối hợp, thống nhất trong Đảng ủy, Lãnh đạo Cục và các tổ chức chính trị - xã hội của Cục; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong Cục; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, tạo sự đoàn kết, nhất trí trong các hoạt động của Cục.

​Tại Hội nghị, Cục trưởng Đinh Hữu Phí cho biết, Sở hữu trí tuệ đã dần trở thành công cụ hữu hiệu để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào việc cải tạo Chỉ số đổi mới sáng tạo (GII) và Chỉ số năng lực cạnh tranh (GCI) của Việt Nam.

Nguyễn Tuân 

Chủ đề :

khcn

 
List comment