thi hộ

tin tức về thi hộ mới nhất

Tìm 'kẽ hở' thi cử online, nhiều sinh viên công khai thuê người thi hộ cuối kỳ
 

19/01/2022

Không ít sinh viên đã tìm cách gian lận, công khai thuê người học hộ, thi hộ để qua môn thi trực tuyến.