thi đánh giá năng lực

tin tức về thi đánh giá năng lực mới nhất

2 Đại học Quốc gia khi nào tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực?
 

04/08/2021

Theo thông tin từ ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.HCM thì phải chờ hết giãn cách xã hội, tình hình dịch bệnh được kiểm soát mới có thể tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực.