thi đánh giá năng lực

tin tức về thi đánh giá năng lực mới nhất

Cấu trúc đề thi đánh giá năng lực tại ĐH Quốc gia Hà Nội 2021
 

27/01/2021

Bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội 2021 sẽ tiếp cận theo hướng phi truyền thống nhằm đánh giá toàn diện năng lực học sinh THPT.