Thêm cây thêm sự sống

tin tức về Thêm cây thêm sự sống mới nhất

Agribank Chi nhánh Sở giao dịch hưởng ứng phong trào 'Một triệu cây xanh - Thêm cây, thêm sự sống'
 

05/06/2020

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và hưởng ứng phong trào: 'Một triệu cây xanh - Thêm cây, thêm sự sống'.