thềm băng

tin tức về thềm băng mới nhất

Thềm băng Bắc Cực nguyên vẹn cuối cùng của Canada sụp đổ
 

08/08/2020

Thềm băng cuối cùng còn nguyên vẹn ở Bắc Cực thuộc Canada sụp đổ, mất hơn 40% diện tích chỉ trong 2 ngày cuối tháng 7.