thế hệ 5

tin tức về thế hệ 5 mới nhất

Israel ra mắt tên lửa hành trình thế hệ thứ 5 Sea Breaker
 

24/07/2021

Israel đang phát triển tên lửa thế hệ thứ 5, nhấn mạnh vào khả năng hành trình, tấn công thông minh.