Việt Nam tăng 1 hạng trong danh sách các cường quốc quân sự thế giới

Trong danh sách 25 cường quốc quân sự trên thế giới, trang web Global Fire Power (GFP) đã xếp Việt Nam đứng thứ 16 trên cả Thái Lan, Malyasia và Australia về năng lực quốc phòng. Năm 2017, Việt Nam xếp hạng thứ 17.

Ngay trong nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Donald Trump đã nhấn mạnh tới việc nâng cao sức mạnh quân sự và Mỹ cũng không phải là quốc gia duy nhất tìm cách mở rộng năng lực quốc phòng. 

Theo Business Insider, trong khoảng thời gian từ năm 2012 – 2016, số lượng vũ khí được chuyển giao trên khắp thế giới đã nhiều hơn bất cứ giai đoạn nào kể từ năm 1990. 

Quân đội Mỹ hoạt động ở Syria.

Global Fire Power (GFP), một trang web quân sự phi chính phủ của Mỹ đã cho công bố danh sách xếp hạng sức mạnh quân sự năm 2017 của 133 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Trong đó, sức mạnh quân sự của các quốc gia, vùng lãnh thổ được GFP xếp hạng dựa trên Chỉ số sức mạnh Power Index (PwrIndx). Chỉ số PwrIndx lý tưởng là 0,0000. Nói cách khác, một quốc gia hay vùng lãnh thổ có chỉ số PwrIndx càng thấp thì thứ hạng trên bảng xếp hạng càng cao.

Trong Top 5 của GFP có 3 cái tên quen thuộc là Mỹ, Nga và Trung Quốc. Điều đáng nói, GFP xếp Việt Nam đứng thứ 16/133. Với vị trí này, Việt Nam đứng trên cả Thái Lan, Malyasia và Australia.

Danh sách 25 cường quốc quân sự theo xếp hạng của GFP:

25. Algeria

Chỉ số PwrIndx: 0.4366
Tổng dân số: 40.263.711người
Số quân nhân tại ngũ: 792.350người
Tổng máy bay: 502 chiếc
Chiến đấu cơ: 89 chiếc
Xe tăng: 2.405 chiếc
Tổng tàu hải quân: 85 chiếc
Ngân sách quốc phòng: 10.6 tỷ USD

24. Ả Rập Xê-út

Chỉ số PwrIndx: 0.4302
Tổng dân số: 28.160.273 người
Số quân nhân tại ngũ: 256.000 người
Tổng máy bay: 790 chiếc
Chiến đấu cơ: 177 chiếc
Xe tăng: 1.142 chiếc
Tổng tàu hải quân: 55 chiếc
Ngân sách quốc phòng: 56.7 tỷ USD

23. Triều Tiên 

Chỉ số PwrIndx: 0.4218 
Tổng dân số: 25.115.311 người
Số quân nhân tại ngũ: 6.445.000 người
Tổng máy bay: 944 chiếc
Chiến đấu cơ: 458 chiếc
Xe tăng: 5.025 chiếc
Tổng tàu hải quân: 967 chiếc
Ngân sách quốc phòng: 7,5 tỷ USD

22. Australia

Chỉ số PwrIndx: 0.4072
Tổng dân số: 22.992.654 người
Số quân nhân tại ngũ: 81.000 người
Tổng máy bay: 465 chiếc
Chiến đấu cơ: 78 chiếc
Xe tăng: 59 chiếc
Tổng tàu hải quân: 47 chiếc (2 tàu sân bay)
Ngân sách quốc phòng: 24.1 tỷ USD

21. Iran 

Chỉ số PwrIndx: 0.3933
Tổng dân số: 82.801.633 người
Số quân nhân tại ngũ: 934.000 người
Tổng máy bay: 477 chiếc
Chiến đấu cơ: 137 chiếc
Xe tăng: 1.616 chiếc
Tổng tàu hải quân: 398 chiếc
Ngân sách quốc phòng: 6,3 tỷ USD

20. Thái Lan

Chỉ số PwrIndx: 0,3892
Tổng dân số: 68.200.824 người
Số quân nhân tại ngũ: 627.425 người
Tổng vũ khí không quân 555
Chiến  đấu cơ : 555 chiếc
Xe tăng: 737 chiếc
Tổng vũ khí hải quân 81 (1 tàu sân bay)
Ngân sách quốc phòng: 5,4 tỷ USD

19. Ba Lan

Chỉ số PwrIndx: 0,3831
Tổng dân số: 38.523.261 người
Số quân nhân tại ngũ: 184.650 người
Tổng máy bay: 465 chiếc
Chiến đấu cơ: 99 chiếc
Xe tăng: 1.065 chiếc
Tổng tàu hải quân: 83 chiếc
Ngân sách quốc phòng: 9,4 tỷ USD

18. Đài Loan

Chỉ số PwrIndx: 0,3765
Tổng dân số: 23.464.787 người
Số quân nhân tại ngũ: 1.932.500 người
Tổng máy bay: 850 chiếc
Chiến đấu cơ: 286 chiếc
Xe tăng: 2.005 chiếc
Tổng tàu hải quân: 87 chiếc
Ngân sách quốc phòng: 10,7 tỷ USD

17. Brazil

Chỉ số PwrIndx: 0,3654
Tổng dân số: 205.823.665 người
Số quân nhân tại ngũ: 1.987.000 người
Tổng máy bay: 697 chiếc
Chiến đấu cơ: 43 chiếc
Xe tăng: 469 chiếc
Tổng tàu hải quân: 110 chiếc
Ngân sách quốc phòng: 24,5 tỷ USD

16. Việt Nam

Chỉ số PwrIndx: 0,3587
Tổng dân số: 95.261.021 người
Số quân nhân tại ngũ: 5.488.500 người
Tổng máy bay: 278 chiếc
Chiến đấu cơ: 76 chiếc 
Xe tăng: 1.545 chiếc
Tổng tàu hải quân: 65 chiếc
Ngân sách quốc phòng: 3,4 tỷ USD

15. Israel

Chỉ số PwrIndx: 0,3476
Tổng dân số: 8.174.527 người
Số quân nhân tại ngũ: 718.250 người
Tổng máy bay: 652 chiếc
Chiến đấu cơ: 243 chiếc
Xe tăng: 2.620 chiếc
Tổng tàu hải quân: 65 chiếc
Ngân sách quốc phòng: 15,5 tỷ USD

14. Indonesia

 

Chỉ số PwrIndx: 0,3347
Tổng dân số: 258.316.051 người
Số quân nhân tại ngũ: 975.750 người
Tổng máy bay: 441 chiếc
Chiến đấu cơ: 39 chiếc
Xe tăng: 418 chiếc
Tổng tàu hải quân: 221 chiếc
Ngân sách quốc phòng: 6,9 tỷ USD

13. Pakistan

Chỉ số PwrIndx: 0,3287
Tổng dân số: 201.995.540 người
Số quân nhân tại ngũ: 919.000 người
Tổng máy bay: 951 chiếc
Chiến đấu cơ: 301 chiếc
Xe tăng: 2.924 chiếc
Tổng tàu hải quân: 197 chiếc
Ngân sách quốc phòng: 7 tỷ USD

12. Hàn Quốc

Chỉ số PwrIndx: 0,2741
Tổng dân số: 50.924.172 người
Số quân nhân tại ngũ: 5.829.750 người
Tổng máy bay: 1.477 chiếc
Chiến đấu cơ: 406 chiếc
Xe tăng: 2.654 chiếc
Tổng tàu hải quân: 166 chiếc (1 tàu sân bay)
Ngân sách quốc phòng: 43,8 tỷ USD

11. Italy

Chỉ số PwrIndx: 0,2694
Tổng dân số: 62.007.540 người
Số quân nhân tại ngũ: 267.500 người
Tổng máy bay: 822 chiếc
Chiến đấu cơ: 79 chiếc
Xe tăng: 200 chiếc
Tổng tàu hải quân: 143 chiếc (2 tàu sân bay)
Ngân sách quốc phòng: 34 tỷ USD

10. Ai Cập

Chỉ số PwrIndx: 0,2676
Tổng dân số: 94.666.993 người
Số quân nhân tại ngũ: 1.329.250 người
Tổng máy bay: 1.132 chiếc
Chiến đấu cơ: 337 chiếc
Xe tăng: 4.110 chiếc
Tổng tàu hải quân: 319 chiếc (2 tàu sân bay)
Ngân sách quốc phòng: 4,4 tỷ USD

9. Đức

Chỉ số PwrIndx: 0,2609
Tổng dân số: 80.722.792 người
Số quân nhân tại ngũ: 210.000 người
Tổng máy bay: 698 chiếc
Chiến đấu cơ: 92 chiếc 
Xe tăng: 543 chiếc
Tổng tàu hải quân: 81 chiếc
Ngân sách quốc phòng: 39,2 tỷ USD

8. Thổ Nhĩ Kỳ

Chỉ số PwrIndx: 0,2491
Tổng dân số: 80.274.604 người
Số quân nhân tại ngũ: 743.415 người
Tổng máy bay: 1.018 chiếc
Chiến đấu cơ: 207 chiếc
Xe tăng: 2.445 chiếc
Tổng tàu hải quân: 194 chiếc
Ngân sách quốc phòng: 8,2 tỷ USD

7. Nhật Bản

Chỉ số PwrIndx: 0,2137
Tổng dân số: 126.702.133 người
Số quân nhân tại ngũ: 311.875 người
Tổng máy bay: 1.594 chiếc
Chiến đấu cơ: 288 chiếc
Xe tăng: 700 chiếc
Tổng tàu hải quân: 131 chiếc (4 tàu sân bay)
Ngân sách quốc phòng: 43,8 tỷ USD

6. Anh

Chỉ số PwrIndx: 0,2131
Tổng dân số: 64.430.428 người
Số quân nhân tại ngũ: 232.675 người
Tổng máy bay: 856 chiếc
Chiến đấu cơ: 88 chiếc
Xe tăng: 249 chiếc
Tổng tàu hải quân: 76 chiếc (2 tàu sân bay)
Ngân sách quốc phòng: 45,7 tỷ USD

5. Pháp

Chỉ số PwrIndx: 0,1914
Tổng dân số: 66.836.154 người
Số quân nhân tại ngũ: 387.635 người
Tổng máy bay: 1.305 chiếc
Chiến đấu cơ: 296 chiếc
Xe tăng: 406 chiếc
Tổng tàu hải quân: 118 chiếc (4 tàu sân bay)
Ngân sách quốc phòng: 35 tỷ USD

4. Ấn Độ

Chỉ số PwrIndx: 0,1593
Tổng dân số: 1.266.883.598 người
Số quân nhân tại ngũ: 4.207.250 người
Tổng máy bay: 2.102 chiếc
Chiến đấu cơ: 676 chiếc
Xe tăng: 4.426 chiếc
Tổng tàu hải quân: 295 chiếc (3 tàu sân bay)
Ngân sách quốc phòng: 51 tỷ USD

3. Trung Quốc

Chỉ số PwrIndx: 0,0945
Tổng dân số: 1.373.541.278 người
Số quân nhân tại ngũ: 3.712.500 người
Tổng máy bay: 2.955 chiếc
Chiến đấu cơ: 1.271
Xe tăng: 6.457 chiếc
Tổng tàu hải quân: 714 chiếc (1 tàu sân bay)
Ngân sách quốc phòng: 161,7 tỷ USD

2. Nga

Chỉ số PwrIndx: 0,0929
Tổng dân số: 142.355.415 người
Số quân nhân tại ngũ: 3.371.027 người
Tổng máy bay: 3.794 chiếc
Chiến đấu cơ: 806 chiếc
Xe tăng: 20.216 chiếc
Tổng tàu hải quân: 352 chiếc (1 tàu sân bay)
Ngân sách quốc phòng: 44,6 tỷ USD

1. Mỹ

Chỉ số PwrIndx: 0,0857
Tổng dân số: 323.995.528 người
Số quân nhân tại ngũ: 2.363.675 người
Tổng máy bay: 13.762 chiếc
Chiến đấu cơ: 2.296 chiếc 
Xe tăng: 5.884 chiếc
Tổng tàu hải quân: 415 chiếc (19 tàu sân bay)
Ngân sách quốc phòng: 587,8 tỷ USD

Minh Thu (lược dịch)
Chủ đề :
 
List comment
 
Italy: Cậu bé 12 tuổi bình tĩnh thoát khỏi gấu hoang tấn công
icon

Một cậu bé 12 tuổi ở Italy đã có màn thoát thân khỏi bị gấu hoang đuổi theo vô cùng căng thẳng.

 
Vụ cướp 'như đùa', thủ phạm ngồi xe lăn, dùng chân giữ súng
icon

Một người đàn ông tật nguyền ngồi trên xe lăn, dùng hai chân giữ khẩu súng đe dọa nhân viên thu ngân tại một tiệm kim hoàn hòng cướp tiền.  

 
Trung Quốc mở rộng căn cứ ngay 'sát vách' Ấn Độ
icon

Hình ảnh vệ tinh cho thấy, Trung Quốc đang mở rộng căn cứ không quân nằm cách khu vực từng xảy ra ẩu đả với quân đội Ấn Độ khoảng 200 km. 

 
Cảm động chú chó đợi chủ suốt 3 tháng vì không biết chủ đã chết do Covid-19
icon

Theo Oriental Daily News, tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, một chú chó trung thành đã ở vài tháng trong bệnh viện để chờ chủ nhân, nhưng người này đã chết vì Covid-19.

 
Ông Putin bất ngờ có 'hành động lạ' ngay trong cuộc họp
icon

Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ có hành động lạ - ném cây bút xuống bàn trong một cuộc họp trực tuyến.

 
TT Putin ấn định ngày tổ chức Lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng
icon

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu bắt đầu chuẩn bị cho lễ duyệt binh tại Moscow và nhiều thành phố khác trên nước Nga.

Vẻ đẹp và tài năng của 'cô gái vàng' được TT Putin chúc mừng sinh nhật
icon

Ngoài vẻ đẹp tựa nữ thần, vận động viên trượt băng nghệ thuật người Nga Alina Zagitova còn sở hữu tới 6 huy chương vàng quốc tế khi mới chỉ 18 tuổi. 

Châu Âu độc lập về quân sự sẽ trở thành con mồi của Covid-19?
icon

Liên minh châu Âu (EU) từ lâu đã cam kết đảm bảo sự độc lập trong các vấn đề an ninh, nhưng ngay cả trước khi dịch bệnh bùng phát các chính trị gia cũng không thể đồng ý về ngân sách cho mục đích này.

Thị trường dầu mỏ bước vào giai đoạn mới sau thỏa thuận OPEC++
icon

Thị trường dầu mỏ thế giới đang diễn biến theo hướng tích cực khi cung giảm, cầu tăng. Đầu tiên phải nói đến hiệu quả của thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác của nhóm OPEC+ bắt đầu từ ngày 1/5.

Hàn Quốc: Không đeo khẩu trang, miễn đi xe buýt và taxi
icon

Từ hôm nay (26/5), chính phủ Hàn Quốc thi hành quy định hành khách không đeo khẩu trang sẽ không được sử dụng dịch vụ đi xe buýt và taxi.