thẻ đi chợ

tin tức về thẻ đi chợ mới nhất

Đà Nẵng tiếp tục phân chia tần suất đi chợ, chỉ sử dụng thẻ trắng
 

24/08/2020

Sau 12 ngày thực hiện phương án phân chia suất đi chợ, Sở Công Thương Đà Nẵng đề nghị UBND các quận, huyện tiếp tục chủ trì thực hiện phương án này cho đến khi có thông báo mới của UBND Thành phố.