thẻ ATM gắn chip

tin tức về thẻ ATM gắn chip mới nhất

Thẻ ATM 'đời cũ' sẽ bị vô hiệu hóa sau 31-12?
 

24/11/2021

Theo lộ trình chuyển đổi sang thẻ chip, ngân hàng sẽ ngừng hỗ trợ với thẻ ATM công nghệ từ sau 31-12-2021. Người dùng loại thẻ này sẽ không được chấp nhận giao dịch tại tất cả điểm giao dịch trên toàn quốc.