thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

tin tức về thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt mới nhất

Tổng Công ty Điện lực Miền Nam: 100% các dịch vụ điện triển khai giao dịch điện tử
 

01/11/2020

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, đến nay 100% các dịch vụ điện đã được triển khai giao dịch điện tử.