thành tích

tin tức về thành tích mới nhất

Huyện thứ 5 của Thanh Hóa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
 

18/11/2019

Huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) vừa được trao Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.