thành phố học tập

tin tức về thành phố học tập mới nhất

Quảng Ninh: Sớm đưa Hạ Long tham gia mạng lưới “Thành phố học tập”
 

27/07/2021

Đó là mục tiêu mà Hội khuyến học tỉnh Quảng Ninh đề ra trong giai đoạn 2021-2025.