Thanh Hóa giữ vững 586 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm

Đó là một trong những mục tiêu mà Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 của UBND Thanh Hóa đặt ra tại kế hoạch số 112/KH-UBND.

Các mục tiêu cụ thể mà kế hoạch đề ra là:

Thanh Hóa giữ vững 586 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm - ảnh 1
Ảnh minh họa

Về công tác tuyên truyền

Từ năm 2016 trở đi, các thông tin về phòng, chống mại dâm được đăng tải trên cơ quan báo chí, truyền hình cấp tỉnh ít nhất một tháng một lần.

Đến năm 2017, đạt 75% và năm 2020 đạt 100% số xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng, chống mại dâm và được duy trì thường xuyên.

Về công tác triển khai các hoạt động can thiệp dự phòng

Năm 2017 đạt 30%, năm 2020 đạt 60% các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện được các hoạt động can thiệp giảm tác hại về HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm.

Đến năm 2020 đạt 50% các huyện, thị xã, thành phố xây dựng các mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ xã hội cho người bán dâm.

Về đấu tranh, thanh tra, kiểm tra phòng, chống mại dâm

Ngăn chặn đối tượng tham gia hoạt động mại dâm, nhất là trẻ em, người chưa thành niên. Xử lý nghiêm minh theo pháp luật 100% số đối tượng vi phạm bị phát hiện.

Không để phát sinh tụ điểm mại dâm nơi công cộng; giảm 50% số cơ sở kinh doanh dịch vụ (khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, vũ trường, cơ sở karaoke...) hoạt động mại dâm trá hình dưới mọi hình thức.

Đến năm 2020: phấn đấu 90% đến 95% cán bộ làm công tác phòng, chống mại dâm được tập huấn, nâng cao năng lực về tiếp cận, truyền thông và tổ chức điều hành, phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm. 100% các huyện, thị xã, thành phố thành lập và kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành 178.

Về công tác xây dựng xã, phường lành mạnh

Đến năm 2017 đạt 50%, năm 2020 đạt 100% các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch lồng ghép và tổ chức, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm với các chương trình kinh tế - xã hội tại địa phương như chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, dạy nghề cho lao động nông thôn, chương trình việc làm, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm mua bán người.

Giữ vững 586 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm. Phấn đấu hàng năm chuyển hóa từ 7-10% xã, phường, thị trấn có tệ nạn mại dâm thành xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm để đến năm 2020 đạt 95% xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm.

Để đạt được những mục tiêu trên, Thanh Hóa phải thực hiện các nhiệm vụ cụ thể: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục; Tăng cường công tác đấu tranh, xử lý vi phạm tệ nạn mại dâm; Xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, giúp đỡ đối tượng mại dâm hòa nhập cộng đồng; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ; Xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội

Theo đó, Các cấp ủy đảng đưa chương trình phòng, chống mại dâm vào trong các văn kiện, nghị quyết và chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống mại dâm; gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả phòng, chống mại dâm ở địa phương, đơn vị. Lấy hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm nói riêng và phòng, chống tệ nạn xã hội nói chung tại địa bàn quản lý làm chỉ tiêu thi đua, đánh giá hàng năm.

Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo thực hiện lồng ghép công tác phòng, chống mại dâm với các chương trình an sinh xã hội ở địa phương như: chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người. Tập trung chỉ đạo thực hiện ở các khu vực trọng điểm; ưu tiên nguồn lực cho các xã vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới.

Tăng cường công tác kiểm tra của Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp tỉnh, thành lập và kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện. Triển khai hoạt động Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã; tổ chức các cuộc hội thảo chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương với nhau nâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạch đã đề ra.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, việc xây dựng các mô hình phòng chống mại dâm, hoạt động tăng cường hợp tác trong phòng, chống mại dâm, huy động đa dạng các nguồn lực cho công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm cũng vô cùng quan trọng. 

H.Thanh
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều