tham ô 600 triệu

tin tức về tham ô 600 triệu mới nhất

Khởi tố Hiệu trưởng, kế toán, thủ quỹ trường trung cấp ở Yên Bái
 

15/11/2019

Các bị can đã lập, tập hợp chứng chỉ thanh, quyết toán khống để rút số tiền trên 631 triệu đồng sử dụng trái quy định.