thẩm định sách giáo khoa

tin tức về thẩm định sách giáo khoa mới nhất

Thẩm định SGK lớp 6 vòng 2: Đã khuyến nghị thì tác giả phải sửa!
 

11/11/2020

40 cuốn SGK lớp 6 xếp loại “đạt” hoặc “đạt nhưng cần sửa chữa' tiếp tục được thẩm định vòng ở 2.