Thái Bình dùng tác phẩm chèo để tuyên truyền giảm nghèo bền vững

Để thông tin tuyên truyền giảm nghèo bền vững gần gũi hơn với người dân, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình phối hợp cùng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh biến những nội dung khô khan này thành tác phẩm chèo phát trên hệ thống truyền thanh.

Thông tin được Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình chia sẻ về công tác thực hiện Kế hoạch số 21/KH-STTTT ngày 07/9/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về sản xuất các chương trình tuyên truyền về giảm nghèo phát trên hệ thống Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình phối hợp cùng Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố triển khai phát sóng chuyên mục riêng về "Giảm nghèo về thông tin".

Thái Bình sản xuất tác phẩm chèo tuyên truyền giảm nghèo bền vững. (Ảnh: Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình)

Vào thứ tư hàng tuần, từ ngày 1/10 - 10/12/2017, chuyên mục "Giảm nghèo về thông tin đã được đều đặn phát sóng. Thời lượng tối thiểu của mỗi chuyên mục là 8 phút.

Chuyên mục nằm trong “Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020”.

Qua chuyên mục, hàng loạt các nội dung thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã tiếp cận với người dân.

Chuyên mục "Giảm nghèo về thông tin" trên Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố cũng góp phần phổ biến kiến thức, kinh nghiệm, gương điển hình và các thông tin thiết yếu khác cho để góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương.

Đặc biệt, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin Thành phố và Trung tâm Văn hóa Thể thao các huyện sản xuất 08 tác phẩm truyền thanh tuyên truyền về giảm nghèo.

Để thông tin tuyên truyền giảm nghèo bền vững gần gũi hơn với người dân, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Thái Bình phối hợp cùng Đài tỉnh biến những nội dung khô khan này thành tác phẩm chèo phát trên hệ thống truyền thanh.

Trong đó có 03 tác phẩm chèo với thời lượng bình quân 30 phút là “Xóm Bến”,“Chuyện làng”, “Trận tuyến xanh”; 05 câu chuyện truyền thanh với thời lượng từ 15-20 phút là “Đi cho đẹp”, “Cứu cánh”, “Đồng thuận”, “Chỉ vì chưa hiểu”, “Tiếng gọi đồng xanh”.

Đây là các tác phẩm nằm trong “Dự án Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020” nhằm tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cung cấp các thông tin thiết yếu cho cộng đồng dân cư.

Các tác phẩm truyền thanh tuyên truyền về giảm nghèo này được phát trên hệ thống Đài Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện và Đài Truyền thanh cơ sở thuộc dự án Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin năm 2017.

Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, trong thời gian tới, Sở sẽ phối hợp với Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố phát trên hệ thống đài huyện và các đài truyền thanh cơ sở để tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh các tác phẩm trên.

Theo kế hoạch được Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình Vũ Tiến Khoái thông qua tháng 11/2017, tỉnh Thái Bình xây dựng kế hoạch sản xuất các tác phẩm truyền thanh tuyên truyền giảm nghèo phát trên hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, thanh phố và Đài truyền thanh cơ sở thuộc dự án Truyền thông và Giảm nghèo thông tin năm 2017.

Kịch bản truyền thanh do Trung tâm Văn hóa thông tin cấp huyện xây dựng dưới sự giám sát của Sở Thông tin và Truyền thông. Sau đó, cũng chính các Trung tâm cấp huyện sẽ dàn dựng, thu thanh và thực hiện phát sóng.

Bên cạnh việc tuyên truyền thông tin về giảm nghèo bền vững, tỉnh Thái Bình cũng tiến hành các khóa tập huấn đào tạo về hệ thống thông tin quản lý trợ giúp xã hội và giảm nghèo cho cán bộ lao động – thương binh và xã hội của tỉnh và các huyện, thành phố.

Khóa tập huấn dành cho các cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội của tỉnh và các huyện, thành phố được các giảng viên của Ban Quản lý Dự án Tăng cường trợ giúp xã hội Việt Nam.

Các cán bộ dự án được hỗ trợ để khai thác và quản lý thông tin liên quan đến hộ nghèo. Theo đó, thông qua hệ thống thông tin phần mềm sẽ giúp cán bộ cơ sở quản lý hiệu quả hơn về đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội tại các địa phương trong tỉnh.

TIN LIÊN QUAN
Nam Anh
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều