tên trộm

tin tức về tên trộm mới nhất

Tên trộm thoát chết nhờ giải được câu đố của vua
 

25/08/2020

Tên trộm được đưa ra một câu nói. Nếu câu đó đúng, vua sẽ ra lệnh cho sư tử ăn thịt hắn. Nếu câu đó sai, tên trộm thoát chết.