tên lửa hành trình

tin tức về tên lửa hành trình mới nhất

Em gái ông Kim Jong-un được bổ nhiệm vào cơ quan quyền lực hàng đầu Triều Tiên
 

30/09/2021

Em gái của Chủ tịch Kim Jong-un mới được bổ nhiệm vào cơ quan quyền lực hàng đầu Triều Tiên.