Techcombank: 9 tháng lãi trước thuế 7,7 nghìn tỷ đồng, nợ xấu tăng 32,7%

Techcombank vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với mức lợi nhuận trước thuế đạt 7.774 tỷ đồng, tăng trưởng 60,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đóng góp cho sự bứt phá này là hoạt động kinh doanh cốt lõi trong quý 3 cho kết quả tốt, cộng với việc ngân hàng ghi nhận 894 tỷ đồng lợi nhuận thoái vốn từ bán Techcom Finance (TCF) và 743 tỷ đồng lợi nhuận từ bán trái phiếu. Ngoài ra, lợi nhuận trước thuế cũng được hỗ trợ nhờ chi phí hoạt động tăng vừa phải so với cùng kỳ (tăng 17,3%) và chi phí dự phòng giảm mạnh (giảm 29,6% so với cùng kỳ).

Trong 9 tháng đầu năm, cho vay mua nhà tại Techcombank tăng chậm, đồng thời hoạt động cho vay chuyển hướng sang các khoản vay vốn lưu động ngắn hạn có tỷ suất lợi nhuận thấp và cho vay liên ngân hàng.

Cho vay khách hàng chỉ tăng 3,78% so với đầu năm đạt 166,7 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên nếu bao gồm cả đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, tổng tín dụng của ngân hàng đạt 205,5 nghìn tỷ đồng. Xét riêng trong quý 3, cho vay khách hàng gần như không đổi (chỉ tăng 0,14%), tuy nhiên đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh 91,7% so với quý liền trước, đạt 38,5 nghìn tỷ đồng.

Tiền gửi khách hàng tăng 13,2% so với đầu năm đạt 193,6 nghìn tỷ đồng đồng. Theo kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn tăng 16,2% so với đầu năm, đạt 47,9 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó tiền gửi có kỳ hạn tăng 12,3% so với đầu năm đạt 145,7 nghìn tỷ đồng.

Chi phí hoạt động được Techcombank kiểm soát khá tốt và chỉ tăng 19,4% so với cùng kỳ lên 3.732 tỷ đồng. Chi phí nhân viên tăng 23,8% lên 2.124 tỷ đồng, chiếm 56,9% tổng chi phí hoạt động, do số lượng nhân viên tăng 7,1%.

Trong khi đó, chi phí dự phòng giảm mạnh 29,6% so với cùng kỳ xuống 1.786,5 tỷ đồng. Chi phí dự phòng cho vay khách hàng là 2.998,6 tỷ đồng trong đó 210,1 tỷ đồng là dự phòng chung và 2.788,5 tỷ đồng là dự phòng cụ thể. Techcombank cũng hoàn nhập 1.220,9 tỷ đồng dự phòng cho số nợ xấu đã bán trước đó.

Tỷ lệ nợ xấu tính đến hết quý 3 là 2,05%, tăng từ 1,61% vào cuối năm 2017, sau khi xử lý 2.226,4 tỷ đồng nợ xấu trong 9 tháng đầu năm, tương đương 1,33% dư nợ. Dư nợ xấu còn lại là 3.428,2 tỷ đồng, tăng 32,7% so với đầu năm.

Trong đó, nợ nhóm 2 chiếm 1,71% tổng dư nợ, tăng 22,3% so với đầu năm lên 2.853 tỷ đồng. Nợ nhóm 3 chiếm 0,27% tổng dư nợ, giảm 21,3% so với đầu năm xuống 452,7 tỷ đồng. Nợ nhóm 4 chiếm 0,57% tổng dư nợ, tăng 108,3% so với đầu năm lên 948,7 tỷ đồng. Nợ nhóm 5 chiếm 1,21% tổng dư nợ, tăng 30,5% so với đầu năm lên 2.026,8 tỷ đồng.

 

 

TIN LIÊN QUAN
Ngân Giang
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều