tát nhân viên trạm dừng nghỉ

tin tức về tát nhân viên trạm dừng nghỉ mới nhất

Thượng úy công an tát người bán hàng: Không để dây dưa, xử lý nội bộ
 

12/11/2019

'Không thể bưng bít, che đậy, phải xử lý thật nghiêm khắc bởi hình ảnh đã lan truyền rộng, nó như một thứ u nhọt phải cắt, đừng để dây dưa, hay xử lý nội bộ”