tập tạ

tin tức về tập tạ mới nhất

Cho 'cậu nhỏ' gánh tạ để tăng kích thước, bản lĩnh đàn ông
 

17/06/2022

Một trung tâm tập luyện đang quảng cáo bài tập giúp tăng cường bản lĩnh đàn ông, các bài tập thu hút nhiều anh em quan tâm, đặc biệt là 'tập tạ' tăng kích thước 'cậu nhỏ'.