Tập huấn, phổ biến chính sách về BĐG cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Bắc Giang

Ngày 28/12/2017, tại thành phố Bắc Giang, Vụ Dân tộc thiểu số - Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền và phổ biến pháp luật, chính sách về bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Thị Tư - Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số, đồng chí Chu Quý Minh - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Phòng Dân tộc 4 huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế cùng 35 đại biểu Người uy tín trên địa bàn tỉnh.

Thông qua hội nghị tập huấn các đại biểu đã được tiếp cận những thông tin thiết thực, sinh động về chính sách, pháp luật bình đẳng giới; thực trạng bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới trong vùng dân tộc thiểu số hiện nay. Ngoài ra, các đại biểu cũng được phổ biến, trang bị một số kỹ năng cơ bản tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới tại cơ sở.

Theo Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” được Thủ tướng phê duyệt: Mục tiêu của đề án là 100% cán bộ làm công tác dân tộc ở địa phương, 50% cán bộ làm công tác liên quan đến bình đẳng giới ở cấp huyện, cấp xã và người có uy tín, già làng, trưởng bản vùng dân tộc thiểu số có đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống được phổ biến pháp luật về bình đẳng giới và tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.

Phấn đấu 80% số hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người được tiếp cận thông tin về giới và pháp luật về bình đẳng giới.

100% các trường, lớp bán trú và dân tộc nội trú được tuyên truyền kỹ năng sống, về giới và bình đẳng giới với nội dung và thời lượng phù hợp với lứa tuổi.

Ít nhất 50% cán bộ làm công tác dân tộc ở huyện, xã có đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống được tập huấn kỹ năng hoạt động bình đẳng giới, kỹ năng lồng ghép giới trong soạn thảo văn bản và tổ chức thực hiện chính sách.

30 - 50% các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống xây dựng mô hình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

 

TIN LIÊN QUAN
D. Thùy
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều