tập đoàn y tế công

tin tức về tập đoàn y tế công mới nhất

4 'siêu' bệnh viện tự chủ: Hình thành tập đoàn y tế công, phá sản y tế tuyến huyện?
 

18/06/2019

Thạc sĩ Huỳnh Bảo Tuân cho rằng, tự chủ hoàn toàn thực ra đang đầu tư mạnh tư nhân hóa và bệnh viện và hình thành các tập đoàn y tế công và phá sản y tế tuyến huyện.